En gåva till ett viktigt arbete

Vårt uppdrag som kyrka är att finnas till för våra medmänniskor, både lokalt och globalt och sprida de glada nyheterna om Jesus Kristus. Det vill vi göra genom våra gudstjänster och annan verksamhet.

Allt som vi gör är gratis att ta del av och för att finansiera arbetet är vi beroende dels av bidrag från Svenska kyrkan och dels från frivilliga gåvor. Vid varje gudstjänst tar vi upp en kollekt och det finns möjlighet att ge via svisch, kontant eller i kollektomaten på kyrktorget.

Om du vill ge regelbundet till Lötenkyrkans arbete kan du göra det via autogiro, genom en stående överföring från din internetbank.

Swisha en gåva: 123 113 57 30

Ge via Bg: 592-9260