Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst hos oss!

Varje söndag, med undantag för vissa helger och sommaren, firar vi två gudstjänster, en kl. 9:30 och en kl. 11:30.

Gudstjänsten kl. 9:30 leds vanligtvis av ideella och har lågkyrklig prägel. I anslutning till den finns söndagsskola för barn mellan 3–14 år.

Klockan 11:30 leds gudstjänsten av kyrkans anställda och följer Svenska kyrkans ordning.

En gång i månaden firas gudstjänst gemensamt kl. 10:00.

På onsdagar kl. 9:40 firas morgonmässa.

Utförligt gudstjänstprogram hittar du på Programsidan.

Länkar till websända gudstjänster hittar du på Programsidan.

Inspelade predikningar hittar du på Predikningar.

Präst

Christoffer Abrahamsson

Tel: 018-430 37 88

christoffer.abrahamsson@svenskakyrkan.se


Andra gudstjänster som firas i Lötenkyrkan:

Andra söndagen i varje månad firas en syrisk-ortodox gudstjänst på arabiska.

Worship in english, Sundays at 14:00 (two o'clock).

Swahili ibada, gudstjänster på swahili en söndag i månaden.