Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst hos oss!

Varje söndag, med undantag för vissa helger och sommaren, firar vi två gudstjänster, en kl. 9.30 och en kl. 11.15.

Gudstjänsten kl. 9.30 leds vanligtvis av ideella och har lågkyrklig prägel. I anslutning till den finns söndagsskola för barn mellan 3–14 år.

Klockan 11.15 leds gudstjänsten av kyrkans anställda och följer Svenska kyrkans ordning.

En gång i månaden firas gudstjänst gemensamt kl. 10.00.

På onsdagar kl. 9.40 firas morgonmässa.

Utförligt gudstjänstprogram hittar du på Programsidan.

Länkar till websända gudstjänster hittar du på Programsidan.

Inspelade predikningar hittar du på Predikningar.

Präst

Christoffer Abrahamsson

Tel: 018-430 37 88

christoffer.abrahamsson@svenskakyrkan.se


Andra gudstjänster som firas i Lötenkyrkan:

Andra söndagen i varje månad firas en syrisk-ortodox gudstjänst på arabiska.

Worship in english, Sundays at 14:00 (two o'clock).

Swahili ibada, gudstjänster på swahili en söndag i månaden.