Kyrkans egen kalender kallas för kyrkoåret. Varje söndag och helgdag har sitt tema och särskilda bibeltexter som läses vid gudstjänsterna.

Kyrkoåret inleds första advent och texterna som vi läser finns i tre årgångar, vilket betyder att vi läser olika bibeltexter under tre år, för att sedan börja om på årgång ett.