Notiser

EFS Mittsveriges årsmöte och anmälan av ombud

EFS Mittsverige har digitalt årsmöte 6-13 juni.

Din insats: Att vara uppkopplad den 6 juni c:a 20 min, samt den 13 juni c:a 20 min. Under veckan kan du sedan gå in och kommentera olika ärenden

Är du medlem och vill delta ?

Anmäl dig till Bo.lundstrom@comhem.se senast 22 maj 2020

Minnen efterlyses

Löten fyller 50 år 2020. För denna händelse efterlyses minnen från dessa 50 år. Det kan vara enskilda händelser eller en beskrivning av ett skeende under dessa 50 år. Alla typer minnen är välkomna. En del kan hamna i jubileumsboken och en del kommer att hamna här på hemsidan. Har du filmer, bilder eller ljudinspelningar så är dessa välkomna. Du behöver inte fundera på att digitalisera bilder o.dyl., det ordnar jag.

Om du vill skriva om ditt minne får du gärna göra det. Men du kan även berätta muntligt så spelar jag in dig och skriver om det till text.

Kontakta Gunnar Löfgren

Telefon: 076-32 77 798 Mail: gunnar.lofgren@efs.nu