Vi uppdaterar programmet i takt med att ny information kommer in.

Länk till websändning hittar du under gudstjänsten kl. 9:30. Alternativt hittar du den på vår

Youtubekanal - Lötenkyrkan Play

Manual för att se på websända gudstjänster - klicka här

September

Torsdag 24 september

13.30 LÖTENTRÄFFEN i kyrksalen

Hanna, Hanna och Hanna, tre kvinnor i bibeln.

Präst och missionär Sven-Erik Fjällström.

Fredag 25 september

09.40 MÄSSA

Lördag 26 september

19.00 VÄXA i mission

– unga vuxna i Lötenkyrkan bjuder in alla åldrar till en kväll tillsammans med visning av EFS missionsprogram

SeBeGe.

Söndag 27 september 16 efter trefaldighet.

Döden och livet.

09.30 MÄSSA (söndagsskola separat) weblänk

Tomas Nygren, Sara Nilsson Edström.

11.30 GUDSTJÄNST

Sara Nilsson Edström.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Tisdag 29 september

09.40 MÄSSA

Onsdag 30 september

21.00 MÄSSA

Oktober

1 oktober

13.30 LÖTENTRÄFFEN i kyrksalen

Coronapandemin och hur den påverkar oss.

Berättelser och samtal. Hans Lindholm med flera.

Fredag 2 oktober

09.40 MÄSSA

2–4/10 LIVSVÄG – konferens för unga vuxna

Tema: Goda nyheter.

Möjlighet att följa samlingarna via internet, EFS Play.

Söndag 4 oktober Den helige Mikaels dag

09.30 LIVSVÄG – MORGONGUDSTJÄNST weblänk

Heiner Helm.

09.30 BARNGUDSTJÄNST

11.30 HÖGMÄSSA

Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00–20.00 HANTVERKSCAFÉ

18.00 E 16 är med på Livsväg.

Tisdag 6 september

09.40 MÄSSA

Onsdag 7 oktober

21.00 MÄSSA

SMASH kl. 16–18 För dig som är 10 år och uppåt.

Fika, kompisar, Jesus, lekar och mycket mer. Välkommen!

8 oktober

13.30 LÖTENTRÄFFEN i kyrksalen

Ett svenskt stift i Afrika. Hur den lutherska kyrkan i Zimbabwe kom till.

Biskop emeritus Jonas Jonson.

Fredag 9 oktober

09.40 MÄSSA

Lördag 10 oktober

19.00 VÄXA – unga vuxna i Lötenkyrkan

Bön, undervisning, lovsång, fika & gemenskap.

Söndag 11 oktober Tacksägelsedagen. Lovsång.

09.30 & 11.30 GUDSTJÄNST med alla åldrar (Samma gudstjänst två gånger) Kristin Helm m fl. Välkommen med skördegåvor, försäljning efter gtj.

Kollekt: EFS internationella mission.

Tisdag 13 oktober

09.40 MÄSSA

Onsdag 14 oktober

21.00 MÄSSA

Torsdag 15 oktober

13.30 LÖTENTRÄFFEN i kyrksalen

Exkursion i Edens lustgård.

Naturvårdsexpert Allan Carlsson från Världsnaturfonden.

Fredag 16 oktober

09.40 MÄSSA

Lördag 17 oktober

09.00–16.00 Arbetsdag Se annons sid xx

18.00 MUSIK VID HELGSMÅL Nocturne

Jonas Viklund, klarinett, Martin Sturfält, piano.

(Se annons sida 6.)

Söndag 18 oktober 19 efter trefaldighet.

Trons kraft.

09.30 GUDSTJÄNST med söndagsskola

Angelica Mörtzell, Christoffer Abrahamsson.

11.30 HÖGMÄSSA

Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00 E 16 ÖPPEN UNGDOMSBIBELGRUPP

Tisdag 20 oktober

09.40 MÄSSA

Onsdag 21 oktober

21.00 MÄSSA

Torsdag 22 oktober

13.30 LÖTENTRÄFFEN i kyrksalen

Varför blev Paul och Lore missionärer och varför i Indien? Om mina föräldrars missionsgärning i Indien. Erik Knutson, missionärsson.

Fredag 23 oktober

09.40 MÄSSA

18.00 FREDAGSMYS (Se annons sida 12)

Lördag 24 oktober

19.00 VÄXA – unga vuxna i Lötenkyrkan

Bön, undervisning, lovsång, fika & gemenskap.

Söndag 25 oktober 20:e efter trefaldighet.

Att leva tillsammans. (Obs sommartid slutar.)

09.30 MÄSSA med söndagsskola

Jens Rosenkvist, Emmanuel Ezra, Sara Nilsson Edström.

11.30 GUDSTJÄNST

Sara Nilsson Edström, Lötens blåsensemble.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Tisdag 27 oktober

09.40 MÄSSA

Onsdag 28 oktober

21.00 MÄSSA

Torsdag 29 oktober

13.30 LÖTENTRÄFFEN i kyrksalen

Allhelgonamässa.

Sara Nilsson Edström. Sång: Lage Nordlander.

Fredag 30 oktober

09.40 MÄSSA

Lördag 31 oktober Alla helgons dag. Helgonen.

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST i Allhelgonatid

Kollekt: Lötenkyrkans sång och musik.

Söndag 1 november Sönd. eft Alla helgons dag

09.30 och 11.30 MÄSSA TILLSAMMANS

(Samma gudstjänst två gånger )

Heiner Helm. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

09.30 BARNGUDSTJÄNST

18.00 E 16 ÖPPEN UNGDOMSBIBELGRUPP

Tisdag 3 november

09.40 MÄSSA

Onsdag 4 november

21.00 MÄSSA

Torsdag 5 november

13.30 LÖTENTRÄFFEN i kyrksalen

Mitt väg till ett liv som munk. Thomas Idergard.