P.g.a Coronaviruset sker följande ändringar i programmet:

  • Lötenträffens samlingar är inställda tills vidare.
  • Våffelcafé 21/3 flyttas fram preliminärt till 4/4.
  • Språkcaféet är inställt tills vidare.

P.g.a av Coronaviruset ställs flera samlingar in tills vidare.

Vi uppdaterar programmet i takt med att ny information kommer in.

April

Onsdag 1 april

09.40 MÄSSA 10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

Torsdag 2 april

13.00 LÖTENTRÄFFEN OBS! Inställt

Lördag 4 april OBS! Inställt

11–14 VÅFFELCAFÉ om inte annat anges.

Söndag 5 april - OBS, det blir en gudstjänst kl. 10

Webgudstjänst från Löten sker via denna länk

09.30 GUDSTJÄNST MED SÖNDAGSSKOLA

Jens Rosenkvist, Emmanuel Ezra

11.15 Högmässa

Christoffer Abrahamsson, Gunnel Hällqvist. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Måndag 6 april

19.00 PASSIONSANDAKT

Christoffer Abrahamsson, Gunnel Hällqvist.

Tisdag 7 april

19.00 Passionsandakt

Christoffer Abrahamsson, Stina Hellberg Agback harpa, Gunnel Hällqvist

Onsdag 8 april

19.00 Passionsandakt

Christoffer Abrahamsson, Anna-Lena Josefsson sång, Gunnel Hällqvist.

Skärtorsdag 9 april Det nya förbundet

13.00 LÖTENTRÄFFEN OBS! Inställt

19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA

Christoffer Abrahamsson, Karin Renström saxofon, Gunnel Hällqvist.

Långfredag 10 april Korset.

10.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

Christoffer Abrahamsson, Gunnel Hällqvist. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Påskdagen 12 april

Kristus är uppstånden.

10.00 PÅSKDAGSMÄSSA

Christoffer Abrahamsson, Gunnel Hällqvist. Påskrop på olika språk.

Kollekt: EFS mission. Kyrkfika.

Onsdag 15 April

09.40 MÄSSA 10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

Torsdag 16 april

13.00 LÖTENTRÄFFEN OBS! Inställt

Lördag 18 april

09.00-16.00 ARBETSDAG - Gör en praktisk insats 1 timme eller flera.

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

Mat, bön, undervisning, lovsång och gemenskap.

Söndag 19 april 2 i påsktiden Påskens vittnen.

- OBS, det blir en gudstjänst kl. 10

09.30 GUDSTJÄNST MED SÖNDAGSSKOLA

Denis Bisaso, Sara Nilsson Edström.

11.15 HÖGMÄSSA

Sara Nilsson Edström Tomas Nygren. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

16.00 GUDSTJÄNST PÅ SWAHILI. Stefan Holmström

Torsdag 23 april

13.00 LÖTENTRÄFFEN OBS! Inställt

Lördag 25 april

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

Mat, bön, undervisning, lovsång och gemenskap.

Söndagen 26 april - OBS, det blir en gudstjänst kl. 10

09.30 MÄSSA med söndagsskola

Angelica Mörtzell, Christoffer Abrahamsson, Tilda Henningsson.

11.15 GUDSTJÄNST

Christoffer Abrahamsson, Gun och Alf Linderman, Gunnel Hällqvist.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

18.00 KONSERT – ÖSTERLEDSBRASSET

My tribute. Solister: Mikael Eriksson kornett, Charlotta Carlsson sång, Fredrik Edebratt piano. Dirigent: Sture Beijer.

18.00 E 16 ÖPPEN UNGDOMSBIBELGRUPP

Torsdag 30 april

20.00 VALBORGSFIRANDE vid Gamla Uppsala högar

Sara Nilsson Edström, Lötenkören m. fl.

Maj

Lördag 2 maj

18.00 LUK 24 – samling för unga vuxna

Mat, bön, undervisning, lovsång och gemenskap.

Söndagen 3 maj - OBS, det blir en gudstjänst kl. 10

4 i påsktiden. Vägen till livet.

09.30 GUDSTJÄNST med ssk

Jens Rosenqvist, Stefan Holmström,

11.15 HÖGMÄSSA

Sara Nilsson Edström, Stefan Holmström, Spontana PsalmOrkestern.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika.

18.00–20.00 HANTVERKSCAFÉ

Onsdag 6 maj

09.40 MÄSSA

10.20 BÖN VID LJUSBÄRAREN

Torsdag 7 maj

13.00 LÖTENTRÄFFEN OBS! Inställd Även bussresan 14 maj är inställd.