Barn o ungdomskörer

Kyrkomusiker:

Gunnel Hällqvist

Tel: 018-430 37 95

Mail: gunnel.hallqvist@svenskakyrkan.se

I Lötenkyrkan finns flera olika körer för barn och ungdomar. Vi sjunger psalmer, pop och visa.

Barnkören åk 2-5 tisdagar kl.16-16.45

Tjejkören högstadie/gymnasiet onsdagar 18-19

Ungdomskören tisdagar 19-20