Lötenträffen

Torsdagar 13.00-15.00

Varje vecka händer det något nytt på Lötenträffen! Vi har ett gediget program och blandar föreläsningar och sånguppträdanden med kortare utflykter eller studiebesök. Varje träff inleds med andakt och fika.

Träffarna anordnas av Lötenträffens pensionärsförening i samarbete med Sensus studieförbund. För att bli medlem i föreningen, kontakta:

Ordförande: Lennart Kågedal: 018 – 32 85 88

Kassör: Ella Wolde Selassie: 076 – 868 11 91

Medlemsavgift 70 kr/år. Pg: 52 83 17-1

Program våren 2020

27/2 Lötenkyrkan 50 år

Bilder och berättelser från Lötenkyrkans tillkomst och historia

5/3 Franciskus – Guds lille fattige

Rolf Larsson, pastor

12/3 Äventyr och vardag i missionens tjänst i Tanzania och Sverige

Klas och Ingrid Lundström

19 /3 OBS! Inställt Hanna, Hanna och Hanna, tre kvinnor i bibeln

Präst och missionär Sven-Erik Fjällström

26/3 OBS! Inställt Vi sjunger med och för er

Pingstkyrkans sånggrupp

2/4 OBS! Inställt Miljön, klimatet och kyrkan

Claes Hedström, präst och informatör

9/4 OBS! Inställt Skärtorsdagsmässa Christoffer Abrahamsson

Sångstund Lage Nordlander, Birger Olsson

16/4 Varför blev Paul och Lore missionärer och varför i Indien.

Om mina föräldrars missionärsgärning - Eric Knutson

23/4 Volontär på distans i Bangladesh

Britt Johansson berättar och visar bilder

7/5 Vårmusik med och av Mats och Inga Stenlund

Plats: Kaplansgården, Gamla Uppsala

14/5 OBS! Inställt Bussutfärd


Vi börjar varje samling med andakt och fika, följt av olika slags program.