Ditt andliga hem i Uppsala

Lötenkyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS – en missionsorganisation inom Svenska Kyrkan. Med utgångspunkt i det Gud gjort för oss i Kristus, och som det förstås enligt den evangelisk-lutherska bekännelsen, vill vi uppmuntra till tro på evangeliet om Jesus Kristus, mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Om oss

Händer i Löten

Kontakta oss

Gudstjänster

EFS i Löten

Själavård

Barn & Unga

Unga vuxna

Seniorer

Musik

Ge en gåva

Handla böcker i kyrkan.

Nya böcker finns vid infodisken och beg. böcker hittar du vid Bialhyllan.

Lötenkyrkans officiella sida på Facebook
Members, crew and hang-arounds