Ditt andliga hem i Uppsala

Lötenkyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS – en missionsorganisation inom Svenska Kyrkan. Med utgångspunkt i det Gud gjort för oss i Kristus, och som det förstås enligt den evangelisk-lutherska bekännelsen, vill vi uppmuntra till tro på evangeliet om Jesus Kristus, mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Om oss

Länkar till websända gudstjänster hittar du programsidan, klicka här.

Söndagsskolan är utomhus på gudstjänsterna under coronatiden.

Händer i Löten

Kontakta oss

Gudstjänster

EFS i Löten

Själavård

Barn & Unga

Unga vuxna

Seniorer

Musik

Ge en gåva

Handla böcker i kyrkan.

Nya böcker finns vid infodisken och beg. böcker hittar du vid Bialhyllan.

Lötenkyrkans officiella sida på Facebook
Members, crew and hang-arounds