Musik

Kyrkomusiker:

Gunnel Hällqvist

Tel: 018-430 37 95

Mail: gunnel.hallqvist@svenskakyrkan.se

Blåsledare:

Martin Nilsson

Tel: 073 658 7042

Mail: martin.nilsson.gu@gmail.com