Musik

Kyrkomusiker:

Gunnel Hällqvist

Tel: 018-430 37 95

Mail: gunnel.hallqvist@svenskakyrkan.se

Är en orkester för alla typer av instrument. Vi spelar mestadels på gudstjänsterna 11.15.