Musik

Lötenkyrkan har ett rikt musikliv för alla åldrar. Nedan hittar du våra fasta musikverksamheter. Välkommen att sjunga och spela med oss!

Kyrkomusiker:

Gunnel Hällqvist

Tel: 018-430 37 95

Mail: gunnel.hallqvist@svenskakyrkan.se

Är en orkester för alla typer av instrument. Vi spelar mestadels på gudstjänsterna 11.15.