Engagera dig

Ett av Lötenkyrkans kännetecken är det stora ideella engagemanget. Vi har många smågrupper som träffas för gemenskap och/eller för att hjälpa till praktiskt i kyrkan.

Hemgrupper träffas regelbundet för bön och bibelstudium.

Fikagrupper ordnar fika efter söndagens gudstjänster och fungerar som torgvärdar under kvällarna måndag–torsdag för att hålla kyrkan öppen.

Städgrupper och fixargrupperna ser till att våra lokaler är fina och fräscha.

Man kan vara med i flera grupper.

Alla i den här kyrkan verkar vara engagerade på ett eller annat sätt. Det är verkligen härligt.

/Angelica

Vill du vara med i någon grupp? Kontakta då:

info@lotenkyrkan.se