Fikagrupper

Fikagrupper ordnar fika efter söndagens gudstjänster. 

Flera olika grupper finns för medverkan i det praktiska arbetet i kyrkan.
Välkommen med i en fikagrupp - en viktig uppgift för gemenskapen i kyrkan.

Kontakta: amanda.vadian@gmail.com