Predikningar från Lötenkyrkan

Via vår Youtubekanal Lötenkyrkan Play kan du lyssna på predikningarna från våra gudstjänster.

Det är både söndagens predikan och övriga samlingar som spelas in i kyrkan.