Barn & Unga

Välkommen till Lötenkyrkan, alla barn och unga!


Lötenkyrkan vill vara en plats där barn och unga känner sig trygga, sedda och älskade.

Inom ramen för vår barn- och ungdomsverksamhet finns det något för alla!

Utöver våra veckoaktiviteter är kyrkan ofta öppen under vardagar.

När skolan är slut kan du som är ung då komma och hänga på kyrktorget, spela biljard, fika eller samtala med någon vuxen.


Välkommen att vara med i någon av våra grupper!


OBS!


På grund av de rådande restriktionerna gällande Covid-19 står vissa av våra verksamheter på paus eller ser lite annorlunda ut. Då kyrkan används för vaccinering kan man inte heller hänga på vårt kyrktorg som vanligt. Kontakta Kristin (barn och familjer) eller Heiner (tonår och unga vuxna) om du har frågor eller vill veta mer om någon grupp.


Församlingskonsulent

Kristin Helm

Tel: 018-430 38 01

Mob: 073-354 08 01

Epost: kristin.helm@svenskakyrkan.se

Ungdomsansvarig

Heiner Helm

Tel: 018 – 430 38 02

Mob: 073 – 321 21 36

Epost: heiner.helm@svenskakyrkan.se

Verksamheten för barn- och unga i Lötenkyrkan är organiserad via Salt, som är EFS barn- och ungdomsförbund.

Här kan du läsa mer om Salt