Hemgrupper

Hemgrupper träffas regelbundet för bön och bibelstudium, t ex samtal kring kommande söndags texter.

Vill du veta mer om hemgrupperna?

Kontakta Elsie Bergkvist

E-post: elsie.bergkvist3233@bredband.net

Tel: 070-1750446