Hemgrupper

Hemgrupper träffas regelbundet för bön och bibelstudium, t ex samtal kring kommande söndags texter.

Vill du veta mer om hemgrupperna?

Kontakta: christoffer.abrahamsson@svenskakyrkan.se