Vi är en samarbetskyrka mellan Gamla Uppsala församling och EFS missionsförening i Lötenkyrkan. Till oss kommer både boende i närområdet och människor från olika delar av Uppsala som känner sig hemma i EFS. Vi är en mötesplats för människor från olika länder och med olika kyrkliga bakgrunder.

Vår förkunnelse och verksamhet bygger på Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen. Evangeliet – det glada budskapet om vad Gud gjort för oss i Jesus Kristus – är vårt centrum.

Hos oss hoppas vi att du ska finna:

  • inspiration till en personlig kristen tro

  • uppbyggelse och fördjupning

  • en mötesplats för andliga samtal och bibelbruk

  • ett personligt engagemang för mission, såväl lokalt som globalt

  • uppmuntran till vardagskristendom i vår tid.

Vi har en bred verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan finna former för sin delaktighet. Ett stort antal frivilliga bidrar till Lötenkyrkans liv genom engagemang på olika nivåer. Arbetslaget består anställda från Uppsala pastorat och EFS.

Välkommen att vara med!