Lötenkyrkan – Vad vi tror på!

Lötenkyrkans övergripande mål är att hjälpa människor att leva nära Jesus!

Det mest centrala i vår tro är de goda nyheterna! Gud älskar och vill bära oss med sin kärlek genom hela livet och även genom döden. Vi tror att det finns förlåtelse, upprättelse och nytt liv genom att Jesus Kristus tagit på sig synd, lidande och fångenskap - och segrat över döden. Men Gud vill också upprätta hela skapelsen och allt skapat. Vi tror att allt ont en dag ska upphöra. Den dagen kommer Guds vilja att genomsyra allt skapat fullt ut.

Bibeln är grunden för vår tro och våra liv. Genom bibelordet lär vi känna Gud och också vilka vi människor själva är. Allra tydligast ser vi vem Gud är i Jesus Kristus.

Vi tror att Gud sänt sin helige Ande, som ibland kallas hjälparen, till oss. Anden vill bo i våra hjärtan, vägleda oss genom våra liv, ge oss en personlig tro på Jesus och kraft att leva liv som bidrar till det goda vår värld behöver.

Bönen är central för oss. Vi har möjlighet att vända oss till Gud med alla våra tankar och funderingar. Bönen kan omspänna allt mellan klagomål, önskningar och tack. Vi har också möjlighet att be för varandra och för vår värld. Vi tror att Gud hör bön!

Mission innebär vi är kallade att dela budskapet om de goda nyheterna till andra människor. Detta vill vi göra i ord och handling, både som enskilda och tillsammans som kyrka. Vårt övergripande mål i Lötenkyrkan är att vi vill hjälpa människor att leva nära Jesus. Därför berättar vi om vem Jesus är, undervisar om den kristna tron samt hjälper människor genom diakoni.

Lötenkyrkan tillhör Svenska kyrkan och är en del av EFS – som är en väckelserörelse inom Svenska kyrkan. Vår teologi och förkunnelse vilar på luthersk grund samtidigt som vi vill vara ekumeniskt öppna för det goda Gud har att erbjuda genom andra kyrkors traditioner.

Vi är en del av den världsvida kyrkan. Varje söndag när vi firar gudstjänst får vi stämma in en sammanfattning av den kristna tron som använts i kyrkor världen över i mer än 1500 år. Den apostoliska trosbekännelsen – som är den trosbekännelse vi oftast använder – lyder:


Vi tror på Gud Fader allsmäktig,

himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,

hans enfödde Son, vår Herre,

vilken är avlad av den Helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma

levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,

en helig, allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.


Om du vill veta mer om kristen tro – välkommen att kontakta oss och välkommen till våra gudstjänster och samlingar!