En gåva till ett viktigt arbete

Vårt uppdrag som kyrka är att finnas till för våra medmänniskor, både lokalt och globalt och sprida de glada nyheterna om Jesus Kristus. Det vill vi göra genom våra gudstjänster och annan verksamhet.

Allt som vi gör är gratis att ta del av och för att finansiera arbetet är vi beroende dels av anslag från Svenska kyrkan och dels från frivilliga gåvor. Vid varje gudstjänst tar vi upp en kollekt och det finns möjlighet att ge via svisch, kontant eller i kollektomaten på kyrktorget.

Om du vill ge regelbundet till Lötenkyrkans arbete kan du göra det via autogiro, genom en stående överföring från din internetbank.

Swisha en gåva: 123 209 34 66

Övriga Swishnummer i Lötenkyrkan
Dagens kollekt 123 278 99 31
Fika 123 395 87 66
Övriga betalningar 123 113 57 30. Skriv meddelande vad som avses.


Ge via Bg: 592-9260