Coronaviruset

Uppdaterad senast 2021-01-11

Du kan följa gudstjänsterna via Youtube. Klicka här.

Kära församling!

Beslut angående verksamheter i Lötenkyrkan (2020-11-18)

Utifrån det nya taket på högst 8 personer vid allmän sammankomst har följande beslut fattats:

  • Gudstjänster. Samtliga gudstjänster blir webbsända. De kommer att sändas 10.00 via Lötenkyrkan Play. Endast medverkande kommer att vara med i gudstjänstlokalen. Inga veckomässor eller övriga gudstjänster äger rum. Detta gäller samtliga gudstjänster från och med i dag (2020-11-18) fram till 10 januari.

  • Söndagsskolan äger rum, i små grupper, kl 10.00 på söndagar.

  • Enskild kommunion. Om någon önskar få del av nattvarden enskilt tas kontakt med Christoffer Abrahamsson.

  • Barn- och ungdomsverksamhet. När det gäller barn- och tonårsarbetet kommer det bedrivas i små grupper. Om det kommer nya direktiv kommer beslutet omprövas.

  • Övriga verksamheter: Alla fysiska träffar i vuxenverksamheten pausar fram till 10 januari 2021. Vi fortsätter uppmuntrar de som har möjlighet att ställa om till digitala möten.

  • Kyrklokalen är fortsatt öppen dagtid för enskild andakt.

Låt oss fortsätta be, tvätta våra händer och visa varandra omsorg!

Christoffer Abrahamsson, samarbetskyrkopräst
Bo Lundström, ordförande missionsföreningenBibelord för advent och jul i coronatider

Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag, därför hoppas jag på honom. (Klag 3:22–24)

Första söndagen i advent

Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. (Sak 9:9)

Andra söndagen i advent

Alla profetior i Skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom uthållighet och den tröst Skriften ger oss kan bevara vårt hopp. (Rom 15:4)

Tredje söndagen i advent

Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, han sviker aldrig sina löften. (Ps 146:5–6)

Fjärde söndagen i advent

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er i Herren. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. (Fil 4:4–7)

Juldagen

Ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.” (Luk 2:10–11)

Några böner i coronatider

Första söndagen i advent

Gud, du som ensam kan skänka mening och sammanhang åt mitt liv,
jag kommer till dig i dessa tider av ovisshet och oro
och ber för mig själva och för alla människor.
Låt mig få möta din Son Jesus Kristus på ett nytt sätt,
när han också detta år kommer till oss som den rättfärdige och segerrike.
Amen.

Andra söndagen i advent

Herre Jesus Kristus, i dag ber jag om uthållighet och hopp och tröst mitt i tillvarons underlighet. Jag ber för alla som direkt eller indirekt drabbats av corona. Jag ber om läkedom och hälsa, om kraft och glädje mitt i det svåra.
Amen.

Tredje söndagen i advent

Jesus Kristus, tack för att du har lovat att vara med oss alla dagar och för att du aldrig sviker dina löften.

Hjälp mig att ta till mig och lita på dina ord. Hjälp mig att inte bli uppgiven utan att jag kan behålla hoppet om andra tider. Låt den pandemi som just nu går över världen snart ta slut. I väntan på det ber jag att du ska bevara mig nära dig.

Amen.

Fjärde söndagen i advent

Fridens Gud, tack för att jag i livets alla förhållanden får be till dig – om allt. Tack för att jag får lämna alla mina bekymmer till dig och veta att du tar hand om dem. Tack också för att jag får be om vad som helst och du har lovat att höra. Du vet vad som rör sig i mitt innersta, och allt det lämnar jag nu till dig.
Jag ber dig: fyll mig med din frid.
Amen.

Juldagen

Himmelens och jordens Herre, som lät din son födas som min frälsare,
tack för att jag inte behöver vara rädd utan tvärt om får vara glad.
Jag ber för dem som ändå är oroliga och rädda och särskilt för dem som står mig nära. Nu i jul ber jag att du ska öppna mina ögon så att jag ser vem Jesus verkligen är.
Tack för att du i Jesus möter mig och alla andra.
Amen.

LarsOlov Eriksson 2020-11-18

I dessa Coronatider behöver vi hjälpas åt att skydda våra riskgrupper – äldre personer och dem med underliggande sjukdomar. Har du några i din närhet som du kan hjälpa med att handla mat? Någon granne, vän eller andra?

Om du har möjlighet att hjälpa fler än du känner, kontakta diakon Eila Svensson så förmedlar hon kontakt med behövande. Detsamma gäller om du behöver hjälp att handla och inte känner någon du kan be om hjälp.

Om du skulle vilja att någon ringde till dig regelbundet för att höra om du mår bra eller om du har möjlighet att ringa någon som sitter isolerad hemma p.g.a coronasmittan, kan du kontakta Maria Petersson.

Diakon

Eila Svensson

Arbetar tis-tors

Tel: 018-430 37 97

eila.svensson@svenskakyrkan.se

Diakon

Maria Petersson

Tel: 018-430 37 98

maria.petersson@svenskakyrkan.se