Coronaviruset

Uppdaterad senast 2021-03-26

Du kan följa gudstjänsterna via Youtube. Klicka här.

Kära församling!

Beslut angående verksamheter i Lötenkyrkan

Utifrån det nya taket på högst 8 personer vid allmän sammankomst har följande beslut fattats:

  • Gudstjänster. Samtliga gudstjänster blir webbsända. De kommer att sändas 10.00 via Lötenkyrkan Play. Endast medverkande kommer att vara med i gudstjänstlokalen.

  • Söndagsskolan äger rum, i små grupper, kl 10.00 på söndagar.

  • Enskild kommunion. Om någon önskar få del av nattvarden enskilt tas kontakt med Christoffer Abrahamsson.

  • Barn- och ungdomsverksamhet. När det gäller barn- och tonårsarbetet kommer det bedrivas i små grupper. Om det kommer nya direktiv kommer beslutet omprövas.

  • Övriga verksamheter: Alla fysiska träffar i vuxenverksamheten pausar fram till 10 januari 2021. Vi fortsätter uppmuntrar de som har möjlighet att ställa om till digitala möten.

  • Kyrklokalen är fortsatt öppen dagtid för enskild andakt.

Låt oss fortsätta be, tvätta våra händer och visa varandra omsorg!

Christoffer Abrahamsson, samarbetskyrkopräst
Bo Lundström, ordförande missionsföreningenI dessa Coronatider behöver vi hjälpas åt att skydda våra riskgrupper – äldre personer och dem med underliggande sjukdomar. Har du några i din närhet som du kan hjälpa med att handla mat? Någon granne, vän eller andra?

Om du har möjlighet att hjälpa fler än du känner, kontakta diakon Eila Svensson så förmedlar hon kontakt med behövande. Detsamma gäller om du behöver hjälp att handla och inte känner någon du kan be om hjälp.

Om du skulle vilja att någon ringde till dig regelbundet för att höra om du mår bra eller om du har möjlighet att ringa någon som sitter isolerad hemma p.g.a coronasmittan, kan du kontakta Maria Petersson.

Diakon

Eila Svensson

Arbetar tis-tors

Tel: 018-430 37 97

eila.svensson@svenskakyrkan.se

Diakon

Maria Petersson

Tel: 018-430 37 98

maria.petersson@svenskakyrkan.se