EFS missionsförening i Lötenkyrkan

Lötenkyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan vilket betyder att vår verksamhet bygger på samverkan mellan Gamla Uppsala församling och EFS missionsförening i Lötenkyrkan. Samarbetet regleras av ett samarbetsavtal och ett ekonomiskt avtal. EFS vision är ” Människor och samhällen förvandlade av Jesus”. 


Svenska kyrkans vision är ”Tillsammans för Livet – möte mellan Gud och människor i Uppsala”

Lötenkyrkans målsättning är därför ” Vi vill hjälpa människor att leva nära Jesus.”

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse som uppstod i den andliga väckelsen i Sverige under 1800-talet. Då som nu ligger fokus på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. 

Över hela landet finns EFS representerat lokalt i form av demokratiskt uppbyggda föreningar och distrikt. När Lötenkyrkan byggdes på 1970-talet flyttade EFS missionsförening i Uppsala dit och det är samma förening som fortfarande är aktiv. I dagsläget finns c:a 340 medlemmar. 

Föreningen arbetar enligt sina stadgar och leds av en styrelse som i sin tur har hjälp av sju verksamhetsråd som arbetar enligt av styrelsen fastslagna riktlinjer och planerar och ansvarar för det löpande arbetet. 

Alla som delar EFS grundtankar är välkomna att vara med som medlemmar i vår missionsförening. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att komma till Lötenkyrkan, men genom ett medlemskap bidrar du till en fortsatt stark och livaktig samarbetskyrka. 

För att bli medlem kontaktar du Bo Lundström , ordförande i Lötenkyrkans styrelse: bo.lundstrom2057@ gmail.com

Medlemsavgiften är 75 kr per år för dig under 18 och 150 kr för dig över 18 år. Den kan betalas till BG 592-9260 eller via Swish 123 113 57 30. Skriv tydligt medlemsavgift och namn för dem det gäller. Medlemsavgift är frivillig första året som medlem.

Vill du veta mer vad EFS är kan du klicka på denna länk.