EFS missionsförening i Lötenkyrkan

Lötenkyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan vilket betyder att vår verksamhet bygger på samverkan mellan Gamla Uppsala församling och EFS missionsförening i Lötenkyrkan.

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse som uppstod i den andliga väckelsen i Sverige under 1800-talet. Då som nu ligger fokus på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Över hela landet finns EFS representerat lokalt i form av demokratiskt uppbyggda föreningar och distrikt. När Lötenkyrkan byggdes på 1970-talet flyttade EFS missionsförening i Uppsala dit och det är samma förening som fortfarande är aktiv. I dagsläget finns c:a 340 medlemmar.

Föreningen arbetar enligt sina stadgar och leds av en styrelse som i sin tur har hjälp av sju verksamhetsråd som planerar och ansvarar för det löpande arbetet.

Alla som delar EFS grundtankar är välkomna att vara med som medlemmar i vår missionsförening. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att komma till Lötenkyrkan, men genom ett medlemskap bidrar du till en fortsatt stark och livaktig samarbetskyrka.

För att bli medlem kontaktar du Bo Lundström , ordförande i Lötenkyrkans styrelse: bo.lundstrom2057@ gmail.com

Medlemsavgiften är 75 kr per år för dig under 18 och 150 kr för dig över 18 år. Den kan betalas till BG 592-9260 eller via Swish 123 113 57 30. Skriv tydligt medlemsavgift och namn för dem det gäller.

Vill du veta mer vad EFS är kan du klicka på denna länk.