Rutiner för styrelseärenden

För ärenden till styrelsen mejlas sekreteraren (man kan mejla både sekreteraren och ordföranden) som sedan skickar ut det till resten av styrelsen.

För att få med saker på styrelsemötena så ska ärenden skickas till sekreteraren senast måndagen två veckor innan styrelsemötet. Till exempel: om styrelsemötet är den 11/12 är deadline för att anmäla ärenden den 26/11. Detta för att presidiet träffas två veckor innan styrelsemötet och beslutar om dagordningen.

För bilagor ska de skickas till sekreteraren senast måndagen en vecka före mötet, alltså 3/12 i exemplet. Detta för att kallelse och bilagor skickas ut en vecka innan styrelsemötet äger rum för att alla ska ha god tid på sig att hinna läsa och förbereda sig inför mötet.

Om ett ärende kommer in efter utsatt tid för ärenden men senast måndagen en vecka innan mötet kommer det med i dagordningen under punkten övriga frågor och behandlas i mån av tid. Om ärendet har bilagor så gäller samma tidsram som för andra bilagor.

Kommer ärenden och bilagor in efter utsatt tid så tas de upp på nästkommande möte.

Detta gäller normalfall, självklart kan det ibland komma upp akuta ärenden och de har då dispens från ovanstående riktlinjer. Om ni har ett akut ärende till ett styrelsemöte eller för styrelsens kännedom, skriv då AKUT och ämne i ämnesraden.