Styrelsen för EFS missionsförening

Bo Lundströmordförande

Mail: bolundstrom2057@gmail.com


Tomas Nygrenvice ordförande

Anna Claesson – sekreterare

Mail: anna_claesson@hotmail.com 


Tomas Wärnsberg – 


Helena Sällström ledamot

Stefan Holmström – ledamot


Maria Norlin  – ledamot


Britt-Marie Rosén  – ledamot


Ellen Håkansson  – ledamot