Styrelsen för EFS missionsförening

Bo Lundströmordförande

Mail: bolundstrom2057@gmail.com


Tomas Nygrenvice ordförande

Anna Claesson – sekreterare

Mail: anna_claesson@hotmail.com


Göte Swedberg – kassör


Maria Hemström Hemmingsson - ledamot

Stefan Holmström – ledamot


Maria Norlin – ledamot


Britt-Marie Rosén – ledamot


Erik Strålin – ledamot