Styrelsen för EFS missionsförening

Styrelsen sammanträder under 2020:

20 sept

20 okt

19 nov

15 dec


Bo Lundströmordförande

Mail: bolundstrom2057@gmail.com


Tomas Nygrenvice ordförande

Anna Claesson – sekreterare

Mail: anna_claesson@hotmail.com


Göte Swedberg – kassör


Maria Hemström Hemmingsson - ledamot

Stefan Holmström – ledamot


Torbjörn Larspers – ledamot


Maria Norlin – ledamot


Britt-Marie Rosén – ledamot


Jonathan Häggbom Holmlund – suppleant

Måns Wieland – suppleant