Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst hos oss!

Söndagsgudstjänst
Firas varje söndag klockan 09.30 samt 11.30, en gång i månaden firar vi gudstjänst tillsammans 10.00. För aktuella tider, se programbladet. Under sommaren websänder vi inga gudstjänster.

Torsdagsmässa 21.00
Har sommaruppehåll.

Präst

Christoffer Abrahamsson

Tel: 018-430 37 88

christoffer.abrahamsson@svenskakyrkan.se