Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst hos oss!

Söndagsgudstjänst
Samtliga gudstjänster är webbsända. De kommer att sändas 10.00 via Lötenkyrkan Play. Endast medverkande kommer att vara med i gudstjänstlokalen.

Torsdagsmässa 21.00
För att delta i mässan behöver du anmäla dig till vår präst Christoffe
r.

Präst

Christoffer Abrahamsson

Tel: 018-430 37 88

christoffer.abrahamsson@svenskakyrkan.se