Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst hos oss!

Söndagsgudstjänst
Firas varje söndag klockan 09.30 (translation into english is available) samt 11.15, en gång i månaden firar vi gudstjänst tillsammans 10.00. För aktuella tider, se programbladet. Under sommaren websänder vi inga gudstjänster.

Onsdagsmässa 21.00 

Läs gärna PROGRAMMET för att se programmet i sin helhet. 

Präst

Christoffer Abrahamsson

Tel: 018-430 37 88

christoffer.abrahamsson@svenskakyrkan.se