Söndagsskola

I söndagsskolan får barnen lära sig om Gud, Bibelns berättelser och livet med Jesus genom sång, drama, pyssel, lek mm. Vi brukar ses samtidigt som Lötenkyrkans första söndagsgudstjänst firas, kl 9.30. Innan kyrkklockorna ringer finns en söndagsskolledare på kyrktorget för att hälsa alla barn välkomna. Vi börjar med att samlas tillsammans för att bland annat öppna skattkistan. Sedan delar vi upp oss i våra åldersgrupper: 3-6 år och 7 år och uppåt.


I söndagsskolan använder vi oss av materialet SKATTEN.


Tweens-söndagskola
Förutom Lötenkyrkans vanliga söndagsskola för barn från 3 år har vi börjat med något vi kallar Tweens-söndagsskola. Den vänder sig till alla barn som går i 5:an och uppåt. Upplägget är så att tweensen kommer få ställa samma fem frågor till ledaren/gästen varje söndag. Frågorna är redan färdigformulerade.

Men grejen är den - det är en ny gäst varje söndag! Tweens-söndagsskolan sätter igång precis innan predikan och kommer sitta och samtala i närheten av kyrksalen, så att de kan pausa och vara med på t.ex. nattvarden.


Varmt välkommen!


Kontaktperson:

Angelica Mörtzell

Tel: 018-430 38 01

Mob: 073-354 08 01

Epost: angelica.mortzell@svenskakyrkan.se