Söndagsskola

I söndagsskolan får barnen lära sig om Gud, Bibelns berättelser och livet med Jesus genom sång, drama, lek mm. Vi brukar ses samtidigt som Lötenkyrkans första söndagsgudstjänst firas, kl 9.30, och börjar i gudstjänsten tillsammans med alla vuxna för att sedan gå ner till kyrkans gympasal. Där har vi en samling för alla åldrar först innan vi delar upp oss i våra åldersgrupper: 3-6, 7-10 och 11+.

I söndagsskolan använder vi oss av materialet SKATTEN.

Varmt välkommen!

Kontaktperson:

Kristin Helm

Tel: 018-430 38 01

Mob: 073-354 08 01

Epost: kristin.helm@svenskakyrkan.se