Ditt andliga hem i Uppsala

Lötenkyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS – en missionsorganisation inom Svenska Kyrkan. Vi vill uppmuntra till tro på evangeliet om Jesus Kristus, mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Välkommen att vara med!

Glimtar från vår verksamhet

Lötenkyrkans officiella sida på Facebook
Lötenkyrkans sida för medlemmar och intresserade