Barn o ungdomskörer

Kyrkomusiker:

Gunnel Hällqvist

Tel: 018-430 37 95

Mail: gunnel.hallqvist@svenskakyrkan.se

I Lötenkyrkan finns flera olika körer för barn och ungdomar. Vi sjunger psalmer, pop och visa. 

Vokalensambel (gymnaiset - unga vuxna)
Den tidigare ungdomskören byter namn och vi välkomnar nya deltagare.
Övar tisdagar 19.00

Tonårskör (åk 6-8)
Flera från den tidigare barnkören går nu upp i tonårskören och fler både tjejer och killar är välkomna.
Onsdagar 17.30

Ny kör för yngre barn (förskoleklass - förskoleklass upp till åk 2)
Onsdagar kl 16.00-16.40
Övningar i Lötenkyrkan under vt-23