Barn o ungdomskörer

Kyrkomusiker:

Gunnel Hällqvist

Tel: 018-430 37 95

Mail: gunnel.hallqvist@svenskakyrkan.se

I Lötenkyrkan finns flera olika körer för barn och ungdomar. Vi sjunger psalmer, pop och visa.

Barnkören åk 3-6 tisdagar kl.16-16.45

Ungdomskören från gymnasiet uppåt tisdagar 19-20.15