Blåsmusik

Lötens blåsensemble

Övar under vår och höst onsdag klockan 18:30-19.45 i Lötenkyrkan. Eftersom blåsmusik kräver ständig övning håller några även igång under sommar på tid som vi kommer överens om.

Vi är 11 musikanter och välkomnar fler, gärna någon slagverkare.

Trumpet, kornett, flygelhorn, valthorn, euphonium, trombone, tenorsaxofon, flöjt och tuba finns representerade. På repertoaren står mestadels gospel, läsarsånger, psalmer och klassisk musik.

Ledare: Martin Nilsson, 073-658 7042.

Spontana PsalmOrkestern (SPO)

Är en orkester för alla typer av instrument. Musiken ger ett lyft till psalmsången och utifrån instrument som deltar ofta växelvis mellan blås och stråk-/stränginstrument till olika psalmer och verser. Vi spelar mestadels på gudstjänsterna 11.15. Du får noter en vecka innan och vi övar samman en timme före gudstjänsten.

Hör av dig till Gunnel Hällqvist eller Martin Nilsson