Lötenkören

Lötenkören övar på måndagar klockan 19.00-21.00 i Lötenkyrkan. Vi behöver fler basar och tenorer.


Info och anmälan:

Kyrkomusiker Gunnel Hällqvist

Tel: 018-430 3795

Mail: gunnel.hallqvist@svenskakyrkan.se

För barn och ungdomar som vill sjunga så finns det flera barn- och ungdomskörer i Lötenkyrkan.