Program

Regelbundna samlingar

Notiser

Månadsbladet

Välkommen till Lötenkyrkans årsmöte 2023!


EFS missionsförening i Lötenkyrkan

Inbjuder till årsmöte

Söndag 26 mars 2023 kl: 12.30

Vi firar en gemensam gudstjänst kl: 10.00, följt av kyrkkaffe, och därefter årsmöte i Lötenkyrkans aula. Varmt välkomna!