Program

Regelbundna samlingar

Notiser

Månadsbladet

Vårterminen 2021

Vi vill fortsätta arbeta för att både kunna erbjuda fysiska mötesplatser när det är möjligt, men också pausa den verksamhet som inte kan bedrivas smittsäkert. Även fortsättningsvis kommer vi följa de direktiv och råd som införs. Vi räknar med att 8-restriktionen kommer fortsätta ett tag in på vårterminen.

Därför uppmanar vi dem som har möjlighet att ställa om verksamheten till digitalt – alternativt i smågrupper företrädevis utomhus.

Söndagens gudstjänster kommer, så länge 8-restriktionen gäller, enbart webbsändas. Barnens gudstjänst, söndagsskolan, kommer fortsatt bedrivas i smågrupper på söndagar 10.00.

Det kommer även vara möjligt att, när högmässor firas, ansluta efteråt för att ta emot nattvard i kyrksalen. Vi kommer också erbjuda kvällsmässor på onsdagar 21.00, där föranmälan till Christoffer krävs.

När nya beslut fattas kommer information läggas ut här på hemsidan samt mailas ut till medlemmar. Välkommen att höra av dig om du har frågor eller synpunkter!

Christoffer Abrahamsson, samarbetskyrkopräst
Bo Lundström, ordförande missionsföreningen

Tidegärd och enkel mässa

Den som vill är välkommen till bön, med förenklad Tidegärd, måndag – torsdag 12.00 samt 21.00.

Under kommande veckor erbjuda även enkel mässa 21.00 torsdagar. För att delta i mässan behöver du anmäla dig till vår präst Christoffer Abrahamsson.

Lötenkyrkans årsmöte 2021

HT 2021 (närmare datum kommer) bjuder vi in till ett extrainsatt årsmöte. Varmt välkomna att vara med. Vi återkommer närmare med praktisk information.