Program

Regelbundna samlingar

Notiser

Månadsbladet

Nya restriktioner from 1 december

Från och med den 1 december införs nya restriktioner. Kyrkliga organisationer har valt att undvika krav på vaccinationsbevis, men behöver i stället se till att ha visst avstånd mellan olika sällskap. För oss i Lötenkyrkan innebär detta att:

· 150 personer ryms vid våra gudstjänster.

· Det behöver vara en stolsdyna mellan respektive sällskap i sidled. Dock har vi glesat ut bänkarna, så det går bra att sitta såväl bakom som framför folk.

· Ett sällskap kan bestå av allt från en person till åtta personer.

· Vi ber er att komma i god tid till gudstjänster, för att minska risken för trängsel samt att få enklare möjlighet att hitta en sittplats innan gudstjänsten börjar.

· Vi ber vi er att inte stanna kvar i kyrksalen samt på kyrktorget efter gudstjänsten för att samtala, utan bege er till församlingssalen eller utomhus.

Vi vill poängtera att vi naturligtvis framöver kommer vara uppmärksamma på de direktiv som ges samt uppmanar alla i föreningen att följa de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten. Det är också med glädje som vi kan konstatera att vi fortsatt kommer kunna bjuda in till ett rikt gudstjänstliv samt möjlighet att dela gemenskap med varandra.


Varmt välkommen på Luciafirande!

Kallelse till årsmöte 2022


EFS missionsförening i Lötenkyrkan inbjuder till årsmöte söndagen den 27 mars 12:00

Vi firar en gemensam gudstjänst kl 10:00, följt av kyrkkaffe, och därefter årsmöte i Lötenkyrkans aula.