Program

Regelbundna samlingar

Notiser

Månadsbladet

Nya restriktioner from 1 december

Från och med den 10 januari införs nya restriktioner. För oss i Lötenkyrkan innebär detta att:


- Lötenkören, ungdomskören samt språkcaféet pausas.

- 09.30-gudstjänsten kommer att använda sig av vaccinationsbevis, maxgräns 150 personer.

- 11.30-gudstjänsten samt veckomässan på onsdagar 21.00 använder inte vaccinationsbevis, maxgräns 50 personer.

- Vi startar upp en lunchmässa 12.30 på onsdagar, maxgräns 50 personer.

- Övrig verksamhet fortsätter som planerat men med vissa anpassningar.

Vid frågor kan vår präst Christoffer eller vår ordförande Bo kontaktas.


Vi vill poängtera att vi naturligtvis framöver kommer vara uppmärksamma på de direktiv som ges samt uppmanar alla i föreningen att följa de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten. Det är också med glädje som vi kan konstatera att vi fortsatt kommer kunna bjuda in till ett rikt gudstjänstliv samt möjlighet att dela gemenskap med varandra.


Kallelse till årsmöte 2022


EFS missionsförening i Lötenkyrkan inbjuder till årsmöte söndagen den 27 mars 12:00

Vi firar en gemensam gudstjänst kl 10:00, följt av kyrkkaffe, och därefter årsmöte i Lötenkyrkans aula.