Publicerat 2023-11-23

Årsmöte 2024

EFS missionsförening i Lötenkyrkan

inbjuder till årsmöte söndag 24 mars 2023, kl 16.00. Varmt välkomna!