Program

Regelbundna samlingar

Notiser

Månadsbladet

Dagordning extra årsmöte EFS missionsförening i Lötenkyrkan

2021-10-24. klockan 16:00


Välkomnande och inledning


 1. Beslut enligt nedan togs vid ordinarie årsmöte 2021

Styrelsen föreslår därför årsmötet att alla personval, som kan kräva sluten omröstning, skjuts upp till ett extra årsmöte som hålls under hösten 2021.


 1. Val av presidium för extra årsmötet 24 okt,2021

 • Ordförande

 • Vice ordförande

 • Sekreterare


 1. Val av justerare och rösträknare

 • Två justerare

 • Två rösträknare


 1. Extra årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet har utlysts genom information på Lötenkyrkans webbsida i augusti 2021, samt i månadsbladet.


 1. Godkännande av dagordning


 1. Val av

 • Ledamöter i styrelsen samt val av suppleanter och ordning för deras inträde som beslutande ledamöter


 • Revisorer och suppleanter


 • Valberedning


 1. Övrigt


 1. AvslutningVarmt välkomna!