Länk till websändning hittar du under varje gudstjänst som websänds.

Alternativt hittar du den på vår Youtubekanal - Lötenkyrkan Play

Manual för att se på websända gudstjänster - klicka här

Augusti

Onsdag 3 augusti

14.00-15.30 SOMMARTRÄFF i Löten

Gemenskap, fika sång och andakt.

Söndag 7 augusti 8 e tref. Andlig klarsyn.

10.00 MÄSSA

Hans Lindholm, Kristin Helm.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Onsdag 10 augusti

14.00-15.30 SOMMARTRÄFF i Löten

Söndag 14 augusti 9 e tref. Goda förvaltare.

10.00 MÄSSA

Heiner Helm.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Onsdag 17 augusti

14.00-15.30 SOMMARTRÄFF i Löten Gemenskap, fika sång och andakt.

Söndag 21 augusti 10 e tref. Nådens gåvor.

10.00 MÄSSA med dop

Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: EFS internationella mission.

Torsdag 25 augusti

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Där händer möts, där händer något.

Ulf Ekängen, värmlänning och massaj.

Lördag 27 augusti

13.00-14.00 Liten höstmarknad Se info månadsbladet.

Söndag 28 augusti 11 e tref. Tro och liv.

10.00 UPPSTART – MÄSSA alla åldrar

Heiner Helm, Christoffer Abrahamsson, Angelica Mörtzell. (Webbsänd)

Kollekt: Uppsala pastorats diakoni.

September

Torsdag 1 september

13.00 LÖTENTRÄFFEN Reflexioner i ord och ton.

Sång och musikgruppen VIONI.

Söndag 4 september 12 e tref. Friheten i Kristus.

09.30 MÄSSA (Webbsänd)

Heiner Helm, Christoffer Abrahamsson.

11.15 GUDSTJÄNST (Webbsänd) Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

17.00 GAMLISMÄSSAN Gamla U:a kyrka Mottagande av ny församlingsherde.

18.00 E16 Öppen ungdomsbibelgrupp

Bibel, fika och samtal.

Måndag 5 september

9.00–17.00 MISSION I SVERIGE Konferens för anställda och lekmän.

Onsdag 7 september

12.30 Lunchmässa

19.00 INSPIRATIONSKVÄLL om bibel- och bönegrupper (se månadsbladet)

Stefan Holmström och Ingrid Lundström.

21.00 Kvällsmässa

Torsdag 8 september

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Min väg från politiken till katolsk ordensman och präst. Jesuitpater Thomas Idergard.

Fredag 9 september

19.00 LÖTENMÄSSAN

Lovsång, predikan, förbön, gemenskap.

Lördag 10 september

13.00-14.00 Liten höstmarknad

16.00 Kulturnattsprogram – ”Allsång med Einar Ekbergs amerikarepertoar” Lötens blåsensemble, Erik Johansson, sång, Cajsa Skogholt, piano. (se månadsbladet)

19.00 VÄXA - unga vuxna i Lötenkyrkan

Växa där du är.

Söndag 11 september 13 e tref. Medmänniskan.

09.30 GUDSTJÄNST (Webbsänd)

Denis Bisaso, Heiner Helm.

11.15 HÖGMÄSSA

Christoffer Abrahamsson, Andreas Holm. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Onsdag 14 september

12.30 Lunchmässa

21.00 Kvällsmässa

Torsdag 15 september

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Liv och fred då och nu – Kyrkornas freds- institut, kallt krig och kärnvapenhot. Journalist Tore Samuelsson.

Lördag 17 september

10.00–15.00 BIBELDAG (se månadsbladet) 13.00-14.00 Liten höstmarknad

Söndag 18 september 14 efter trefaldighet. Enheten i Kristus.

09.30 MÄSSA

Christoffer Abrahamsson, Stefan Holmström. 11.15 GUDSTJÄNST (Webbsänd) Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00 E16 Öppen ungdomsbibelgrupp

Onsdag 21 september

12.30 Lunchmässa

18.30-20.30 Alphastart (läs mer HÄR)

19.30 BIBELSTUDIUM 1 över Jesaja James Starr.

20.00 Nyfiken på Lötenkyrkan (se sida 9)

21.00 Kvällsmässa

Torsdag 22 september

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Ett är nödvändigt? Vad menar du?

– Samtal i Martas kök med profeten Elia. Missionär och präst Sven-Erik Fjällström.

Lördag 24 september

13.00-14.00 Liten höstmarknad

19.00 VÄXA - unga vuxna i Lötenkyrkan

Växa i mission.

Söndag 25 september 15 e tref. Ett är nödvändigt.

09.30 GUDSTJÄNST (Webbsänd) Rut Danstål, Simon Johansson.

11.15 HÖGMÄSSA Heiner Helm. Kollekt: EFS SeBeGe.

Onsdag 28 september

12.30 Lunchmässa

19.30 BIBELSTUDIUM 2 över Jesaja Johanna Rönnlund.

21.00 Kvällsmässa

Torsdag 29 september

13.00 LÖTENTRÄFFEN – (i Korskyrkan) Att vara förälder till barn med särskilda behov. Olof Brandt, generalsekreterare för Bibeln idag.

Lördag 1 oktober

13.00-14.00 Liten höstmarknad

Söndag 2 oktober Den helige Mikaels dag. Änglarna.

09.30 MÄSSA

David Forsell, Tomas Nygren.

11.15 GUDSTJÄNST (Webbsänd) Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00 E16 Öppen ungdomsbibelgrupp

Onsdag 5 oktober

12.30 Lunchmässa

19.30 BIBELSTUDIUM 3 över Jesaja 21.00 Kvällsmässa

Torsdag 6 oktober

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Tack Gud för livet – Läsarsångsprogram. Lötens blåsensemble.

Lördag 8 oktober

19.00 VÄXA - unga vuxna i Lötenkyrkan Växa i ekumenik.