Länk till websändning hittar du under varje gudstjänst som websänds.

Alternativt hittar du den på vår Youtubekanal - Lötenkyrkan Play

Manual för att se på websända gudstjänster - klicka här

November

Söndag 28 november Första advent. Ett nådens år.

11.15 ADVENTSGUDSTJÄNST (webbsänd)

Christoffer Abrahamsson, Lötenlören. Söndagsskola.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00 E16 Öppen ungdomsbibelgrupp

Andens gåvor, del 3.

Tisdag 30 november

09.40 MÄSSA

December

Onsdag 1 december

21.00 KVÄLLSMÄSSA

Torsdag 2 december

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Juniorer är vi – EFS juniorverksamhet i 100 år. Professor emeritus Birger Olsson, Lage Nordlander och sånggruppen VIONI. Vernisage av Gunnel Harlins tavelutställ- ning 2–21 december (se info sida 13).

Lördag 4 december

19.00 VÄXA – unga vuxna i Lötenkyrkan VÄXA i Guds löften.

Söndag 5 december 2 i advent. Guds rike är nära.

09.30 GUDSTJÄNST (Webbsänd)

David Forsell, Stefan Holmström.

11.15 HÖGMÄSSA

Heiner Helm, Mia Ström, Lötens blåsensemble.

Kollekt: EFS advent- och julinsamling. Liten julmarknad vid båda gudstjänsterna.

Onsdag 8 december

21.00 KVÄLLSMÄSSA

Torsdag 9 december

13.00 LÖTENTRÄFFEN med Lucia

Gunnel Hällqvist med flera.

Lördag 11 december

18.00 Luciafirande

Barn- och Ungdomskörerna. Kollekt: Barn i alla länder. Lussefika.

Söndag 12 december 3 i advent. Bana väg för Herren.

09.30 MÄSSA

Denis Bisaso, Simon Johansson, Christoffer Abrahamsson, Julgospelkören.

11.30 GUDSTJÄNST (Webbsänd) Christofer Abrahamsson.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete

Liten julmarknad vid båda gudstjänsterna.

18.00 E16 Öppen ungdomsbibelgrupp

Anden som missionär.

Onsdag 15 december

21.00 KVÄLLSMÄSSA

Söndag 19 december 4 i advent. Herrens moder.

10.00 GUDSTJÄNST med alla åldrar

(Webbsänd)

Kristin Helm.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete

Fredag 24 december

10.00 SAMLING KRING KRUBBAN

Christoffer Abrahamsson. Kollekt: Barn i alla länder

12.00-16.00 Öppet julfirande i Lötenkyrkan! (Anmälan krävs)

Välkommen att fira julen tillsammans med andra den 24 dec!

Vi äter jullunch, sjunger, umgås och har det trevligt ihop. Begränsat antal platser, anmäl dig till Christoffer Abrahamsson om du vill delta. Meddela även om du har möjlighet att bidra med något ätbart till julfesten. Jullunchen pågår mellan 12–16.

Om du inte har möjlighet att delta men vill bidra med mat mm tas det tacksamt emot, kontakta Christoffer för mer information. 018–430 37 88.

23.00 JULNATTSMÄSSA

Christoffer Abrahamsson och julkören, solist Gabriel Hällqvist.

Kollekt: Barn i alla länder

Lördag 25 december Juldagen.

07.00 JULOTTA i Gamla Uppsala kyrka

Åsa Emrén

Söndaga 26 december Annandag jul. Martyrerna

18.00 VI SJUNGER JULENS SÅNGER

Lötenkören med instrumentalister


Januari

Lördag 1 januari Nyårsdagen. I Jesu namn.

11.00 HÖGMÄSSA i Domkyrkan för Uppsala kontrakt

Susanne Nordgren, Lovisa Möller, Anders Dillmar och Lötenkören.

Kyrkkaffe med smörgåstårta som Domkyr- koförsamlingen bjuder på.

Söndag 2 januari Söndagen efter nyår. Guds hus.

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

David Forsell, Staffan Grenstedt. Kollekt: Lötenkyrkans arbete

Torsdag 6 januari Trettondedag jul. Guds härlighet i Kristus.

10.00 GUDSTJÄNST

Lennart Persson.

Kollekt: Julinsamling – Act Svenska kyrkan

Söndag 9 januari Trettondedag jul. Jesu dop.

10.00 UPPSTARTSGUDSTJÄNST med alla åldrar

Christoffer Abrahamsson, m fl.