Länk till websändning hittar du under varje gudstjänst som websänds.

Alternativt hittar du den på vår Youtubekanal - Lötenkyrkan Play

Manual för att se på websända gudstjänster - klicka här

Maj

Söndag 29 maj Söndagen före pingst. Hjälparen kommer.

10.00 GUDSTJÄNST MED VÅRFEST Angelica Mörtzell med flera. (Webbsänd)

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST

Vinteren tar ända och sommaren begynner.

Folkmusik med Ulrika Bodén, Sofia Sandén, Daniel Ek och Lötenkören.

Juni

Lördag 4 juni

09.00 LÖTENLOPPET (Se info sida månadsbladet)

För alla åldrar, anmälan senast 30 maj.

Söndag 5 juni Pingstdagen. Den heliga Anden.

10.00 HÖGMÄSSA (Webbsänd) Heiner Helm.

Efter högmässan är det föreningsmöte för EFS-föreningens medlemmar.

Måndag 6 juni Annandag pingst.

16.00 MUSIKGUDSTJÄNST Jag ser Gud spår. Erik Johansson, Lötens blåsensemble m fl.

Tisdag 7 juni 20.00

MUSIK I SOMMARKVÄLL Ungdomskören med flera.

Onsdag 15 juni

14.00-15.30 SOMMARTRÄFF i Löten

Gemenskap, fika sång och andakt.

Söndag 19 juni 1 e tref. Vårt dop.

10.00 MÄSSA med dop (Webbsänd) Christoffer Abrahamsson, Gustav Hafström. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Onsdag 22 juni

14.00-15.30 SOMMARTRÄFF i Löten

Gemenskap, fika sång och andakt.

Söndag 26 juni Den helige Döparens dag. Den högstes profet.

10.00 MÄSSA (Webbsänd) Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Juli

Söndag 3 juli 3 e tref. Förlorad och återfunnen.

10.00 GUDSTJÄNST

David Forsell. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Måndag-tisdag i juli VÅFFELCAFÈ Kaplansgården

Kom och njut av våffla och sommar alla måndagar och tisdagar i juli. 12.00-15.00

Söndag 10 juli 4 e tref. Att inte döma

10.00 MÄSSA

Amanda Vadian, Hans Lindholm. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Söndag 17 juli Apostladagen. Sänd mig.

10.00 GUDSTJÄNST

Denis Bisaso.

Kollekt: EFS mission.

Söndag 24 juli 6 e tref. Efterföljelse.

10.00 MÄSSA

Peter Westermark. Lötens blåsensemble.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Söndag 31 juli Kristi förklarings dag. Jesus förhärligad.

10.00 GUDSTJÄNST

Angelica Mörtzell.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Augusti

Onsdag 3 augusti

14.00-15.30 SOMMARTRÄFF i Löten

Gemenskap, fika sång och andakt.

Söndag 7 augusti 8 e tref. Andlig klarsyn.

10.00 MÄSSA

Hans Lindholm, Kristin Helm.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Onsdag 10 augusti

14.00-15.30 SOMMARTRÄFF i Löten

Söndag 14 augusti 9 e tref. Goda förvaltare.

10.00 MÄSSA

Heiner Helm.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Onsdag 17 augusti

14.00-15.30 SOMMARTRÄFF i Löten Gemenskap, fika sång och andakt.

Söndag 21 augusti 10 e tref. Nådens gåvor.

10.00 MÄSSA med dop

Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: EFS internationella mission.

Torsdag 25 augusti

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Där händer möts, där händer något.

Ulf Ekängen, värmlänning och massaj.

Lördag 27 augusti

13.00-14.00 Liten höstmarknad Se info månadsbladet.

Söndag 28 augusti 11 e tref. Tro och liv.

10.00 UPPSTART – MÄSSA alla åldrar

Heiner Helm, Christoffer Abrahamsson, Angelica Mörtzell. (Webbsänd)

Kollekt: Uppsala pastorats diakoni.

September

Torsdag 1 september

13.00 LÖTENTRÄFFEN Reflexioner i ord och ton.

Sång och musikgruppen VIONI.

Söndag 4 september 12 e tref. Friheten i Kristus.

09.30 MÄSSA (Webbsänd)

Heiner Helm, Christoffer Abrahamsson.

11.15 GUDSTJÄNST (Webbsänd) Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

17.00 GAMLISMÄSSAN Gamla U:a kyrka Mottagande av ny församlingsherde.