Länk till websändning hittar du under varje gudstjänst som websänds.

Alternativt hittar du den på vår Youtubekanal - Lötenkyrkan Play

Manual för att se på websända gudstjänster - klicka här

Augusti

Söndag 22 augusti 12 e tref. Friheten i Kristus.

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

Heiner Helm.

Kollekt: EFS internationella mission.

Torsdag 26 augusti

13.00 LÖTENTRÄFFEN – höststart

Sommarminnen & musikgruppen Vioni.

Söndag 29 augusti 13 e tref. Medmänniskan.

10.00 HÖGMÄSSA

Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: Diakoni inför jul.

September

Torsdag 2 september

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Att vara synskadad. Teol stud Linus Forsberg

Lördag 4 september

11.00–15.00 FASTEMARSCH för Act

11.00 Sändningsandakt vid Helga Tref. kyrka (mer info i månadsbladet)

Söndag 5 september 14 e tref. Enheten i Kristus.

Uppstartsgudstjänst med alla åldrar

09.30 (webbsänd) och 11.30

Christoffer Abrahamsson, Kristin Helm.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Onsdag 8 september

18.30-20.00 Nyfiken på Alpha-träff

Välkommen till en kväll då vi presenterar vad Alpha är! Mer info hittar du HÄR.

21.00 KVÄLLSMÄSSA

Torsdag 9 september

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Låt hoppet visa vägen – nya psalmer. Mats och Inga Stenlund.

Lördag 11 september

19.00 VÄXA i gemenskap

Söndag 12 september 15 e tref. Ett är nödvändigt.

09.30 GUDSTJÄNST MED DOP (Webbsänd) Christoffer Abrahamsson.

Höst-kickoff för söndagsskolan.

11.30 HÖGMÄSSA

Heiner Helm, Christoffer Abrahamsson. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Tisdag 14 september

09.40 MÄSSA

Onsdag 15 september

21.00 KVÄLLSMÄSSA

Torsdag 16 september

12.30 LÖTENTRÄFFEN (Obs tiden!) Lunch och årsmöte.

Fondvepan i Lötenkyrkan. Hans Lindholm

Söndag 19 september 16 e tref. Döden och livet.

09.30 MÄSSA

Sara Edström, Heiner Helm.

11.30 GUDSTJÄNST (Webbsänd) Sara Edström.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00 E16 Öppen ungdomsbibelgrupp

Tisdag 21 september

09.40 MÄSSA

Onsdag 22 september

21.00 KVÄLLSMÄSSA

Torsdag 23 september

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Vad har coronapandemin gjort med oss?

Hans Lindholm med flera.

Lördag 25 september

10.00 BIBELDAG

Tema Apostlagärningarna – att vittna om evangeliet, då och nu. (Se info sida 20 i månadsbladet)

19.00 VÄXA i mission – SeBeGe

Unga vuxna i Lötenkyrkan bjuder in alla åldrar till en kväll tillsammans med visning av EFS missionsprogram SeBeGe.

Söndag 26 september 17 e tref. Rik inför Gud.

09.30 GUDSTJÄNST (Webbsänd)

David Forssell, Helena Sällström.

11.30 HÖGMÄSSA

Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: EFS SeBeGe.

Tisdag 28 september

09.40 MÄSSA

Onsdag 29 september

21.00 KVÄLLSMÄSSA

Torsdag 30 september

13.00 LÖTENTRÄFFEN

På missionsresa i Ryssland. Agne Nordlander.

1-3 oktober LIVSVÄG Tema: Rotad i en rotlös tid.

Se program på sida 13 i månadsbladet. Möjlighet att följa samlingarna via internet.

Söndag 3 oktober Den helige Mikaels dag. Änglarna.

09.30 GUDSTJÄNST MED LIVSVÄG

Graham Tomlin. (Webbsänd)

11.30 GUDSTJÄNST Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.