Länk till websändning hittar du under varje gudstjänst som websänds.

Alternativt hittar du den på vår Youtubekanal - Lötenkyrkan Play

Manual för att se på websända gudstjänster - klicka här

November

Lördag 26 november

18.00 ADVENTSKONSERT

Kyrkans körer, Linnékvintetten, stråkensemble, Anette Sundell-Liljedahl dans.

Söndag 27 november 1 advent Ett nådens år

11.15 Första adventsgudstjänst (webbsänd)

Heiner Helm, Christoffer Abrahamsson, Lötenkören, Lötens blåsensemble

Kollekt: Lötenkyrkans arbete
18.00 E16 Bibelstudium för unga vuxna

Evangelium enligt tempelkulten.

Onsdag 30 november

12.30 LUNCHMÄSSA, 21.OO MÄSSA

December

Torsdag 1 december

13.00 LÖTENTRÄFFEN

På nötta och nyröjda stigar i Sàpmi.

Bo Lundmark, poet, kyrkoherde för samer.

Fredag 2 december

19.00 LÖTENMÄSSAN (Se månadsbladet)

Lördag 3 december

19.00 VÄXA - unga vuxna i Lötenkyrkan

VÄXA när det skiter sig – Magnus Persson.

Söndag 4 december 2 i advent Guds rike är nära.

09.30 GUDSTJÄNST (Webbsänd)

Denis Bisaso, Heiner Helm.

Kollekt: EFS Advent- och julinsamling.

11.15 Sammanlyst HÖGMÄSSA i DOMKYRKAN Ärkebiskopsmottagning

Biskop Martin Modéus tas emot som ärkebiskop. Uppsalas domkyrkokör, Collegium Cantorum. Sänds i SVT och Sveriges Radio. På plats senast 10.45. Kyrkkaffe.

Onsdag 7 december

12.30 LUNCHMÄSSA

20.00 BOKKVÄLL med EFS Budbäraren

Guds barns trygghet del 4 med LarsOlov Eriksson.

21.OO MÄSSA

Torsdag 8 december

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Erikshjälpens framtidsverkstad i Gränby.

Denis Bisaso, projektledare.

Fredag 9 december

18.00 ESTERS MUSIKVERKSAMHETERS ADVENTSKONSERT

Lördag 10 december

18.00 Lucia

Söndag 11 december 3 i advent Bana väg för Herren.

09.30 MÄSSA (Webbsänd)

Christoffer Abrahamsson, Kerstin Oderhem. 11.15 GUDSTJÄNST

Angelica Mörtzell, Christoffer Abrahamsson. Liten julmarknad efter båda gudstjänsterna.

17.00 LUCIA i GAMLA UPPSALA KYRKA

Åsa Emrén, Lötenkyrkans Vokalensemble.

18.00 E16 Bibelstudium för unga vuxna

Evangelium enligt kvinnorna i GT.

Onsdag 14 december

19.00 BERÄTTELSE FRÅN JORDANIEN David Petersson berättar, församlingssalen.

Torsdag 15 december

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Luciafest med lucia och lussefika.

Gunnel Hällqvist och ungdomar.

Söndag 18 december 4 i advent Herrens moder.

10.00 GUDSTJÄNST alla åldrar (Webbsänd) Angelica Mörtzell.

Kollekt: EFS Advent- och julinsamling. Liten julmarknad efter gudstjänsten.

Lördag 24 december Julafton

10.00 SAMLING KRING KRUBBAN Angelica Mörtzell.

Kollekt: Barn i alla länder.

23.00 JULNATTSMÄSSA Christoffer Abrahamsson, julkören. Kollekt: Barn i alla länder.

Söndag 25 december Juldagen Jesu födelse.

07.00 JULOTTA i Gamla Uppsala kyrka

Andreas Holm.

10.00 HÖGMÄSSA i Tunabergskyrkan Andreas Holm.

Måndag 26 december

Annandag jul. Martyrerna.

18.00 VI SJUNGER JULENS SÅNGER

Andreas Holm, Lötenkören med instrumentalister.

Januari

Söndag 1 januari Nyårsdagen. I Jesu namn.

01.00 MIDNATTSMÄSSA med Livskraft Johan Marklund, Johannes Sköldengen.

10.00 GUDSTJÄNST med Livskraft Tema: Lärjungaskap.

Heiner Helm, Johannes Sköldengen. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Fredag 6 januari Trettondag jul.

Guds härlighet i Kristus.

10.00 TRETTONDAGSGUDSTJÄNST Hans Lindholm, Ezra Gebremedhin. Kollekt: Julinsamling – Act Svenska kyrkan.

Söndag 8 januari 1 e trettondagen. Jesu dop.

10.00 MÄSSA TILLSAMMANS Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: EFS internationella mission.

Torsdag 12 januari

13.00 LÖTENTRÄFFEN Maria och Barnet.

Texter av Bo Setterlind, tonsatta och framförda av Hans Lindholm,

Cajsa Skogholt, piano.

Söndag 15 januari 2 e trettondagen. Livets källa.

10.00 MÄSSA TILLSAMMANS Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: EFS internationella mission.