Länk till websändning hittar du under varje gudstjänst som websänds. 

Alternativt hittar du den på vår Youtubekanal - Lötenkyrkan Play

Manual för att se på websända gudstjänster - klicka här   

December

Lördag 2 december

18.00 ADVENTSKONSERT
Kyrkans körer, Linnékvintetten, stråkeensemble, Anette Sundell-Liljedahl, dans. Kollekt: Lötenkyrkans arbete 

20.00 Växa – Unga vuxna i Lötenkyrkan Adventsfika

Söndag 3 december 1 advent. Ett nådens år.
11.15 FÖRSTA ADVENTSGUDSTJÄNST
Angelica Mörtzell, Christoffer Abrahamsson, Lötenkören, Lötens blåsensemble. Kollekt: Lötenkyrkans arbete 

18.00 E16 Bibelstudium för unga vuxna 

Onsdag 6 december
18.00 NICKOLAUSMIDDAG (se månadsbladet)

21.00 KVÄLLSMÄSSA

Torsdag 7 december

13.00 LÖTENTRÄFFEN
Några tankar om skolan idag.
Kajsa Wejryd, f d gymnasiechef i Uppsala.

Fredag 8 december
18.00 ESTERS MUSIKVERKSAMHETERS ADVENTSKONSERT (se månadsbladet)

Söndag 10 december 2 i advent. Guds rike är nära.

09.30 GUDSTJÄNST
Viktor Edvardsson, Andreas Holm.

11.15 HÖGMÄSSA
Elias Forsberg, Christoffer Abrahamsson, Barbro Björklunds kammarkör, BBKK.

Kollekt: EFS advent-Julinsamling.

Liten julmarknad efter båda gudstjänsterna.

18.00 E16 Bibelstudium för unga vuxna

Torsdag 14 december 

13.00 LÖTENTRÄFFEN Luciafest med Luciatåg.

Lördag 16 december 

18.00 LUCIA Vokalensemblen & Vox Nova, Erik Johansson, solist.

Söndag 17 december 3 i advent. Bana väg för Herren.

10.00 MÄSSA ALLA ÅLDRAR
Angelica Mörtzell, Daniel Källander, Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Liten julmarknad efter gudstjänsten

17.00 GAMLISGUDSTJÄNST med LUCIA Gamla Uppsala kyrka Lötens vokalensemble, Niklas Westling.

Söndag 24 december 4 i advent, Julafton. Herrens moder.

10.00 SAMLING VID KRUBBAN Christoffer Abrahamsson.
Kollekt: Barn i alla länder.

11.00 JULFIRANDE I LÖTENKYRKAN Anmälan krävs, se månadsbladet.

23.00 JULNATTSMÄSSA
Christoffer Abrahamsson, julkören. Kollekt: Barn i alla länder.

Söndag 25 december Juldagen Jesu födelse.

07.00 JULOTTA i Gamla Uppsala kyrka Åsa Emrén.

11.00 HÖGMÄSSA i Tunabergskyrkan Matilda Oldberg.

Tisdag 26 december Annandag jul. Martyrerna. 

18.00 VI SJUNGER JULENS SÅNGER Lötenkören, instrumentalister.
Kollekt: Barn i alla länder.

Fredag 29 december

19.30 KVÄLLSMÖTE Livskraft

Lördag 30 december

19.30 KVÄLLSMÖTE Livskraft

Söndag 31 december Söndagen efter jul. Nyårsafton. Guds barn.

10.00 MÄSSA Livskraft 

20.00 KVÄLLSMÖTE Livskraft

Januari

Måndag 1 januari Nyårsdagen. I Jesu namn.

10.00 SÄNDNINGSGUDSTJÄNST Livskraft

11.00 Sammanlyst HÖGMÄSSA i Uppsala Domkyrka
Ärkebiskop Martin Modéus. Damkören Concentus, Sandviken. Johanna Yu-Hsin Chuang. Kyrkkaffe.

15.00 NYÅRSKONSERT i Gamla Uppsala kyrka Pontus Leitz.

Lördag 6 januari Trettondedag jul. Guds härlighet i Kristus.

10.00 GUDSTJÄNST
Angelica Mörtzell, Staffan Grenstedt. Kollekt: Julinsamling –Act Svenska kyrkan.

Söndag 7 januari 1 e trettondedag jul. Jesu dop.

 10.00 MÄSSA
Christoffer Abrahamsson, Angelica Mörtzell Kollekt: EFS internationella mission.

Onsdag 10 januari

10.00 LÖTENLUNKEN återstartar

Torsdag 11 januari

13.00 LÖTENTRÄFFEN Så kan vi bära även mörka dagar. Musikerna Cajsa Skogholt och Anna-Lena Josefsson.

13–14 januari

LÖTENKYRKANS BÖNEDYGN Välkommen att be från och med lördag 13 januari kl 10.00. Under ett dygn vill vi be och söka Gud för det kommande året. Dygnet avslutas i samband med guds- tjänsten kl 09.30 på söndagen.

Söndag 14 januari 2 e trettondedag jul.
Livets källa.

09.30 GUDSTJÄNST med söndagsskola Panelsamtal. Matigt fika mellan gudstjänsterna, ej fika efter lovsångsmässan 11.15.

11.15 LOVSÅNGSMÄSSA med förbön Daniel Källander, Christoffer Abrahamsson, Andreas Holm. Barnsamling med film.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Torsdag 18 januari
13.00 LÖTENTRÄFFEN Bönhusen har sin tid. Perspektiv från Nordingrå. Birger Olsson, professor em.

Söndag 21 januari 3 e trettondedag jul. Jesus skapar tro.

09.30 MÄSSA
Katarina Garelius, Daniel Källander, Christoffer Abrahamsson. (Daniel avtackas.) 

11.15 GUDSTJÄNST
Anders Jarl, Christoffer Abrahamsson. Kollekt: Bibelsällskapet.

18.00 E16 Bibelstudium för unga vuxna 

Onsdag 24 januari

21.00 KVÄLLSMÄSSA 

Torsdag 25 januari 

13.00 LÖTENTRÄFFEN Varför jag kom till Uppsala. Domprost Matilda Helg.

Söndag 28 januari Septuagesima. Nåd och tjänst. 

09.30 GUDSTJÄNST
Stefan Holmström, Christoffer Abrahamsson. 

11.15 HÖGMÄSSA
Christoffer Abrahamsson. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. 

Onsdag 31 januari
21.00 KVÄLLSMÄSSA

Februari

Torsdag 1 februari
13.00 LÖTENTRÄFFEN Det grova våldet. Lisa Sannervik, kommunikatör vid polisen.

Fredag 2 februari

19.00 LÖTENMÄSSAN

Söndag 4 februari Kyndelsmässodagen - Sexagesima. Uppenbarelsens ljus.

09.30 MÄSSA med förbön
Viktor Edvardsson, Andreas Holm.

11.15 GUDSTJÄNST
Christoffer Abrahamsson.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00 E16 Bibelstudium för unga vuxna 

Onsdag 7 februari
21.00 KVÄLLSMÄSSA

Torsdag 8 februari
13.00 LÖTENTRÄFFEN Ulles mamma. Elisabeth Sandlund, journalist, författare.