Länk till websändning hittar du under varje gudstjänst som websänds.

Alternativt hittar du den på vår Youtubekanal - Lötenkyrkan Play

Manual för att se på websända gudstjänster - klicka här

Januari

Lördag 1 januari Nyårsdagen. I Jesu namn.

11.00 HÖGMÄSSA i Domkyrkan för Uppsala kontrakt

Susanne Nordgren, Lovisa Möller, Anders Dillmar och Lötenkören.

Kyrkkaffe med smörgåstårta som Domkyr- koförsamlingen bjuder på.

Söndag 2 januari Söndagen efter nyår. Guds hus.

10.00 GUDSTJÄNST TILLSAMMANS

David Forsell, Leif Nordenstorm. Kollekt: Lötenkyrkans arbete

Torsdag 6 januari Trettondedag jul. Guds härlighet i Kristus.

10.00 GUDSTJÄNST

Lennart Persson.

Kollekt: Julinsamling – Act Svenska kyrkan

Söndag 9 januari Trettondedag jul. Jesu dop.

10.00 UPPSTARTSGUDSTJÄNST med alla åldrar

Christoffer Abrahamsson, m fl.

Torsdag 13 januari

13.00 LÖTENTRÄFFEN Tjugondedag Knut och julens sånger. Vi sjunger ut julen med VIONI.

Söndag 16 januari 2 efter Trettondedag jul. Livets källa

09.30 GUDSTJÄNST med dop (Webbsänd) David Forsell, Stefan Holmström m fl. Söndagsskolan startar för terminen. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Vaccinationsbevis krävs.

11.00 Sammanlyst HÖGMÄSSA med diakon- och prästvigning i Domkyrkan Biskop Karin Johannesson. Andrew Canning, Uppsala katedralsångare. Kyrkkaffe. Prästvigning av Heiner Helm m fl. Inget vaccinationsbevis krävs, max 50 deltagare.

Onsdag 19 januari

19.00 INSPIRATIONSKVÄLL om bibel- och bönegrupper

Ingrid Lundström, Stefan Holmström och smågruppsrådet.

21.00 KVÄLLSMÄSSA

Torsdag 20 januari

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Min väg från politiken till katolsk ordensman och präst.

Jesuitpater Thomas Idergard.

Söndag 23 januari 3 efter Trettondedag jul. Jesus skapar tro.

09.30 MÄSSA (Webbsänd) Denis Bisaso, Heiner Helm m fl. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Vaccinationsbevis krävs.

11.30 EKUMENISK GUDSTJÄNST

Heiner Helm, Anders Jarl. Kollekt: Svenska Bibelsällskapet.

18.00 E16 Öppen ungdomsbibelgrupp

Tema: Guds medel för att ge nåd.

18.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST på Frälsningsarmén. Vi firar Bibelns dag! Predikan av Eva Åsjö.

Onsdag 26 januari

21.00 KVÄLLSMÄSSA

Torsdag 27 januari

13.00 LÖTENTRÄFFEN

De nyupptäckta båtgravarna i Gamla Uppsala

Arkeolog och projektledare Anton Seiler.

Lördag 29 januari

19.00 VÄXA – unga vuxna i Lötenkyrkan Gemenskapskväll.

Söndag 30 januari 4 efter Trettondedag jul. Jesus är vårt hopp.

09.30 MORGONGUDSTJÄNST (Webbsänd) Angelica Mörtzell, Christoffer Abrahams- son m fl. Vaccinationsbevis krävs.

11.30 HÖGMÄSSA

Christoffer Abrahamsson. Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Inget vaccinationsbevis krävs, max 50 deltagare.

Januari

Onsdag 2 februari

21.00 KVÄLLSMÄSSA

Torsdag 3 februari

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Från totalt mörker in till skinande ljus.

Idottsinstruktör Betsegaw Assefa.

Fredag 4 februari

19.00 LÖTENMÄSSA

Söndag 6 februari Kyndelsmässodagen. Uppenbarelsens ljus.

09.30 MÄSSA

David Forsell, Heiner Helm, Emmanuel Ezra.

11.30 GUDSTJÄNST (Webbsänd) Heiner Helm.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00 E16 Öppen ungdomsbibelgrupp

Tema: Guds ord som problem och gåva.