Länk till websändning hittar du under varje gudstjänst som websänds.

Alternativt hittar du den på vår Youtubekanal - Lötenkyrkan Play

Manual för att se på websända gudstjänster - klicka här

Maj

Söndag 1 maj - 3 i påsktiden. Den gode Herden.

09.30 MÄSSA (Webbsänd)

Denis Bisaso, Sara Edström.

11.15 GUDSTJÄNST

Sara Edström.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00 E16 Öppen ungdomsbibelgrupp

Den yttersta tiden – om nuet och framtiden.

18.00 EINAR EKBERGS SÅNGER

Lötens blåsensemble, Erik Johansson och Cajsa Skogholt spelar och sjunger för och med församlingen. (Se månadsbladet)

Torsdag 5 maj

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Seniorer på nätet. Carl-Olof Strand, ordförande i SeniorNet, Sweden.

Fredag 6 maj

19.00 LÖTENMÄSSAN

Lördag 7 maj

9.00–13.00 ARBETSDAG

19.00 VÄXA – unga vuxna i Lötenkyrkan

Växa i relation till andra.

Söndag 8 maj 4 i påsktiden. Vägen till livet.

09.30 GUDSTJÄNST med scoutinvigning

Ruth Danstål, Christoffer Abrahamsson

(Webbsänd)

11.15 HÖGMÄSSA

Heiner Helm, Lötens blåsensemble. Kollekt: Salt riks.

Torsdag 12 maj

13.00 LÖTENTRÄFFEN – våravslutning i Kaplansgården

Sorgens koltrast. Anders Caringer, författare, trubadur.

Lördag 14 maj

16.00 Vi sjunger Läsarsånger

(Se info månadsbladet)

Söndag 15 maj 5 i påsktiden. Att växa i tro.

09.30 MÄSSA

Christoffer Abrahamsson, Emanuel Ezra.

11.15 GUDSTJÄNST (Webbsänd) Christoffer Abrahamsson, Annahita Amni, sång.

Kollekt: EFS mission.

18.00 MUSIKKONSERT MED ÖSTERLEDSBRASSET i Lötenkyrkan (Se info månadsbladet)

18.00 E16 Öppen ungdomsbibelgrupp Guds berättelse och min.

Torsdag 19 maj

LÖTENTRÄFFENs bussutfärd

Avgår från Tunaberg 08.30, Nyby trygg- hetsboende 08.45 och Lötenkyrkan 09.00. Info och anmälan senast 15 maj till

Ella Wolde Selassie, 076–868 11 91.

Söndag 22 maj Bönsöndagen. Bönen.

10.00 MÄSSA (Webbsänd)

Torbjörn Larspers.

10.00 MÄSSA vid gemenskapshelgen på Drakudden

Christoffer Abrahamsson.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Onsdag 25 maj

18.30 VÅRKONSERT med Lötenkyrkans och Norrtäljes barn-/ungdomskörer

(Se info månadsbladet)

Torsdag 26 maj Kristi himmelfärdsdag. Herre över allting.

08.00 GÖKOTTA vid Kaplansgården med församlingsmöte

Niklas Westling, Anders Jarl, MC Pilgrim.

Vid serveringen församlingsmöte med information om byggnationen vid präst- gården.

Söndag 29 maj Söndagen före pingst. Hjälparen kommer.

10.00 GUDSTJÄNST MED VÅRFEST Angelica Mörtzell med flera. (Webbsänd)

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST

Vinteren tar ända och sommaren begynner.

Folkmusik med Ulrika Bodén, Sofia Sandén, Daniel Ek och Lötenkören.

Juni

Lördag 4 juni

09.00 LÖTENLOPPET (Se info sida månadsbladet)

För alla åldrar, anmälan senast 30 maj.

Söndag 5 juni Pingstdagen. Den heliga Anden.

10.00 HÖGMÄSSA (Webbsänd) Heiner Helm.

Efter högmässan är det föreningsmöte för EFS-föreningens medlemmar.