Länk till websändning hittar du under varje gudstjänst som websänds.

Alternativt hittar du den på vår Youtubekanal - Lötenkyrkan Play

Manual för att se på websända gudstjänster - klicka här

Januari

Torsdag 26 januari

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Prästfrun som bondmora, församlingsmoder och medarbetare.

Professor Birgitta Meurling.

Lördag 28 januari

19.00 VÄXA - unga vuxna i Lötenkyrkan Panelsamtal om att höra Guds röst.

Söndag 29 januari 4 e trettondagen. Jesus är vårt hopp.

09.30 GUDSTJÄNST (webbsänd)
Denis Bisaso, Heiner Helm.

11.15 HÖGMÄSSA
Andreas Holm.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete

Februari

Onsdag 1 februari

12.30 LUNCHMÄSSA

21.OO MÄSSA

Torsdag 2 februari

13.00 LÖTENTRÄFFENVad händer när någon dör?
Mattias Schmitt, begravningsentreprenör.

Söndag 5 februari Kyndelsmässodagen. Uppenbarelsens ljus.

09.30 MÄSSA
Christoffer Abrahamsson.

11.15 GUDSTJÄNST
Christoffer Abrahamsson. (Webbsänd)

18.00 E16 Bibelstudium för unga vuxna
Anden & pingsten.

Onsdag 8 februari

12.30 LUNCHMÄSSA

21.OO MÄSSA

Torsdag 9 februari

13.00 LÖTENTRÄFFEN Drömmar och verklighet.
Gunnel Hällqvist, musiker i Lötenkyrkan.

Söndag 12 februari Sexagesima. Det levande ordet.

09.30 GUDSTJÄNST (Webbsänd) med söndagsskola
Dawit Olika Terfassa, kör från Skärholmens Mekane Yesus.

11.15 HÖGMÄSSA
Heiner Helm.
Kollekt: Barn i alla länder.

Onsdag 15 februari

12.15 LUNCHMÄSSA

21.00 KVÄLLSMÄSSA

Måndag 13 februari

8.30–16.30 ROSENIUSDAG
Luthers teologi nu och då. En festdag för Tomas Nygren, se månadsbladet.

Torsdag 16 februari

12.30 LÖTENTRÄFFENS ÅRSMÖTE
Lunch serveras 12.30. Årsmöte 13.15.
13.45. Deltagare och ledare ger glimtar om språkcaféet.

Söndag 19 februari Fastlagssöndagen. Kärlekens väg.

09.30 MÄSSA med söndagsskola
Emmanuel Ezra, Christoffer Abrahamsson, Gospelkör.

11.15 GUDSTJÄNST (Webbsänd)
Angelica Mörtzell, Christoffer Abrahamsson. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00 E16 Bibelstudium för unga vuxna Lydnad till varje pris? Apg 3:1–4:22.

Onsdag 22 februari

12.15 LUNCHMÄSSA I KRYPTAN

18.00 och 21.00 ASKONSDAGSMÄSSA

Torsdag 23 februari

13.00 LÖTENTRÄFFEN
Parsmos penna. Bilder som roar och oroar. Anders Parsmo, illustratör.

Lördag 25 februari

19.00 VÄXA - unga vuxna i Lötenkyrkan Alla kan vi göra något! Kerstin Oderhem.

Söndag 26 februari 1 i fastan. Prövningens stund.

09.30 GUDSTJÄNST med söndagsskola
Christoffer Abrahamsson m fl. (Webbsänd)

11.15 HÖGMÄSSA
Christoffer Abrahamsson.
Kollekt: Lötenkyrkans arbete

Mars

Onsdag 1 mars

12.15 LUNCHMÄSSA I KRYPTAN

21.00 KVÄLLSMÄSSA

Torsdag 2 mars

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Vår musik med Lötens blåsensemble.

Fredag 3 mars

13.00 LÖTENMÄSSAN Heiner Helm.

Söndag 5 Mars 2 i fastan. Den kämpande tron.

09.30 MÄSSA med söndagsskola
Helena Sällström, Peter Berndtsson m fl.

11.15 GUDSTJÄNST
Christoffer Abrahamsson. Kollekt: Lötenkyrkans arbete (Webbsänd)

18.00 E16 Bibelstudium för unga vuxna
Är kyrkan en mysig klubb? Apg 4:32–5:11, 2:41–47.

Onsdag 8 mars

12.15 LUNCHMÄSSA I KRYPTAN

21.00 KVÄLLSMÄSSA

Torsdag 9 mars

13.00 LÖTENTRÄFFEN

Från mag- och tarmläkarens vardag. Med. dr Anders Rönnblom.