Länk till websändning hittar du under varje gudstjänst som websänds. 

Alternativt hittar du den på vår Youtubekanal - Lötenkyrkan Play

Manual för att se på websända gudstjänster - klicka här