Länk till websändning hittar du under varje gudstjänst som websänds - vilket alterneras mellan 9:30 och 11:30.

Alternativt hittar du den på vår Youtubekanal - Lötenkyrkan Play

Manual för att se på websända gudstjänster - klicka här

Januari

Söndag 3 januari Söndagen efter nyår. Guds hus.

10.00 GUDSTJÄNST webblänk

Sara Nilsson Edström. Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Onsdag 6 januari Trettondedag jul. Guds härlighet i Kristus.

10.00 GUDSTJÄNST webblänk

Hans Lindholm, Hans-Erik Nordin, biskop em. Kollekt: Svenska kyrkans julinsamling.

Söndag 10 januari 1 efter trettondedag jul. Jesu dop.

10.00 GUDSTJÄNST webblänk

Christoffer Abrahamsson, Sofia Svensson.

Kollekt: EFS internationella mission.

Onsdag 13 januari

21.00 Mässa

(Föranmälan krävs till Christoffer Abrahamsson.)

Söndag 17 januari 2 efter trettondedag jul. Livets källa.

10.00 GUDSTJÄNST med alla åldrar webblänk

Kristin Helm.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Onsdag 20 januari

21.00 Mässa

(Föranmälan krävs till Christoffer Abrahamsson.)

Lördag 23 januari

13.00 eller 19.00 VÄXA – unga vuxna i Lötenkyrkan

Bön, undervisning, lovsång och gemenskap. Utomhus eller digital samling. Info kommer.

Söndag 24 januari 3 efter trettondedag jul. Jesus skapar tro.

10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST webblänk

Heiner Helm, Anders Jarl.

Kollekt: Svenska bibelsällskapet.

Onsdag 27 januari

21.00 Mässa (föranmälan)

Söndag 31 januari Septuagesima. Nåd och tjänst.

10.00 HÖGMÄSSA webblänk

Christoffer Abrahamsson. (Möjlighet att ta emot nattvard efter webbsändning.)

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

18.00 E 16 ÖPPEN UNGDOMSBIBELGRUPP

Livesändning i facebookgruppen

Februari

Onsdag 3 februari

21.00 Mässa

(Föranmälan till Christoffer Abrahamsson.)

Söndag 7 februari Sexagesima. Uppenbarelsens ljus.

10.00 GUDSTJÄNST webblänk

Christoffer Abrahamsson, Heiner Helm.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

Onsdag 10 februari

21.00 Mässa

(Föranmälan till Christoffer Abrahamsson)

Mars

Söndag 28 mars

16.00 Lötenkyrkans årsmöte