Regelbundna 

samlingar

9:30 Gudstjänst /söndagsskola

10:45 Bön i Kryptan

11:15 Gudstjänst  

14:00 Cross Culture - Service in english.

15:00 Syrisk-ortodox gudstjänst - 1 söndag i månaden.

18:00 Ungdomsgrupp E 16 - Jämna veckor.

18:00 Hantverkscafé - 1 söndag i månaden.

10:00 Morgonbön i kyrkan

19:00 Lötenkören

10:00 Morgonbön i kyrkan

14:00 Språkcafé 

19:00 Vokalensemble

13.00 Lötenlunken 

16:00 Barnkör

17:30 Tonårskör

18:30 Lötens blåsensemble

21:00 Veckomässa   

10:00 Morgonbön i kyrkan

13:00 Lötenträffen

18:30 Scouter               

10:00 Morgonbön i kyrkan

19:00 Tonårsgruppen TG Ungdomar i högstadieålder.