Regelbundna

samlingar

  • Söndag

9:30 Gudstjänst /söndagsskola

10:45 Bön i Kryptan

11:15 Gudstjänst

14:00 Cross Culture - Service in english.

15:00 Syrisk-ortodox gudstjänst - 1 söndag i månaden.

18:00 Ungdomsgrupp E 16 - Jämna veckor.

18:00 Hantverkscafé - 1 söndag i månaden.

  • Måndag

10:00 Morgonbön i kyrkan

19:00 Lötenkören

  • Tisdag

10:00 Morgonbön i kyrkan

14:00 Språkcafé

16:00 Barnkör

19:00 Ungdomskör

  • Onsdag

9:40 Morgonmässa

10:20 Bön i kyrksalen

13.00 Lötenlunken

18:00 Tjejkör

18:30 Lötens blåsensemble

21:00 Veckomässa

  • Torsdag

10:00 Morgonbön i kyrkan

13:00 Lötenträffen

18:30 Scouter

  • Fredag

10:00 Morgonbön i kyrkan

19:00 Tonårsgruppen TG Ungdomar i högstadieålder.