Lötenträffen

Torsdagar 13.30-15.00

Varje vecka händer det något nytt på Lötenträffen! Vi har ett gediget program och blandar föreläsningar och sånguppträdanden med kortare utflykter eller studiebesök. Varje träff inleds med andakt och fika.

Träffarna anordnas av Lötenträffens pensionärsförening i samarbete med Sensus studieförbund. För att bli medlem i föreningen, kontakta:

Ordförande: Lennart Kågedal: 018 – 32 85 88

Kassör: Ella Wolde Selassie: 076 – 868 11 91

Medlemsavgift 70 kr/år. Pg: 52 83 17-1

Program hösten 2020

P.g.a myndigheternas restriktioner gäller att vi är högst 50 deltagare på samlingarna tills annat är beslutat.


27/8 Höststart med Sensommarton.

Fyra vänner och en gitarr.


3/9 Från kollega till kollega. Volontärt sjukvårdsarbete i Addis Abeba.

Eva Nordblom, sjuksköterska


10/9 Kennedys val.

Författare Lars-Åke Skagegård


17/9 Jag väntar vid min mila.

Lennart Andersson och Bertil Teodorsson berättar om och sjunger Dan Anderssons visor


24/9 Hanna, Hanna och Hanna, tre kvinnor i bibeln.

Präst och missionär Sven-Erik Fjällström


1/10 Coronapandemin och hur den påverkar oss.

Hans Lindholm med flera medverkande


8/10 Ett svenskt stift i Afrika - Hur den lutherska kyrkan i Zimbabwe kom till.

Biskop emeritus Jonas Jonson.


15/10 Exkursion i Edens lustgård.

Naturvårdsexpert Allan Carlsson från Världsnaturfonden


22/10 Varför blev Paul och Lore missionärer och varför i Indien. Om mina föräldrars missionärsgärning i Indien.

Eric Knutsson, missionärsson


29/10 Allhelgonamässa

Sara Nilsson Edström. Sång Lage Nordlander


5/11 Min väg till ett liv som munk.

Thomas IdergardVi börjar varje samling med andakt och fika, följt av olika slags program.