VÄXA - samlingar för unga vuxna

Varannan lördag kl. 19.00 träffas vi unga vuxna, 18-35 år, i Lötenkyrkan för bön, lovsång, undervisning, fika och gemenskap.

Vi vill vara en plats där unga vuxna både får en varm, kristen och vardagsnära gemenskap men också får växa och utmanas i sin tro.

 Vår vision sammanfattar vi på följande sätt: ”Vi vill rusta lärjungar, uppmuntra till växt och bygga en nära relation till Jesus och varandra.”

OBS! Då vi inte kan samlas som vanligt just nu försöker vi hitta alternativa sätt för att bygga gemenskap och uppmuntrar till lärjungaskap bland unga vuxna i Löten. Hör av dig om du vill veta mer om vad som händer och inte har tillgång till facebookgruppen!

Kontaktperson:

Daniel Källander (vikarie)

018 – 430 38 02

073 – 321 21 36

daniel.kallander@svenskakyrkan.se