VÄXA - samlingar för unga vuxna

Varannan lördag kl. 19.00 träffas vi unga vuxna, 18-35 år, i Lötenkyrkan för bön, lovsång, undervisning, fika och gemenskap.

Vi vill vara en plats där unga vuxna både får en varm, kristen och vardagsnära gemenskap men också får växa och utmanas i sin tro.

 Vår vision sammanfattar vi på följande sätt: ”Vi vill rusta lärjungar, uppmuntra till växt och bygga en nära relation till Jesus och varandra.”

Kontaktperson:

Heiner Helm

018 – 430 38 02

073 – 321 21 36

heiner.helm@svenskakyrkan.se